021-22901906

معماری آرل

آشنایی با سیستمهای تهویه ی مطبوع

تحریریه معماری آرل
برای دانلود این مطلب در ادامه با ما همراه باشید.


دانلود مقاله ی گرمایش، سرمایش و تهویه ی مطبوع

تحریریه معماری آرل
تأسیسات مکانیکی از درسهای دوره ی کارشناسی معماری است. جزوه ی پیش رو با بیانی ساده به شما کمک می کند تا مطالب این درس را بهتر فراگیرید. برای دانلود با ما همراه باشید.


آشنایی با نبروگاههای خانگی، مولدهای کوچک مقیاس

تحریریه معماری آرل
برای دانلود این مطلب با ما در ادامه همراه باشید.


دانلود پاورپوینت مفاهیم پایه ی نورپردازی

تحریریه معماری آرل
برای دانلود این پاورپوینت در ادامه با ما در آرل همراه باشید.