۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

نویسنده : تحریریه معماری آرل
تاریخ : سه شنبه , ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۰۷:۵۷
دهمین جشنواره ملی حرکت

تحریریه معماری آرل

دهمین دوره جشنواره حرکت رویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویی است. این جشنواره، سالانه با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، پژوهشگاه‌ها و سایر مراکز علمی و با حمایت و مشاركت دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی توسطاداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌ریزی و برگزار می‌شود. در این جشنواره آثار و دستاوردهای علمی دانشجویان که مستقل از برنامه آموزشی دانشگاه انجام شده و به ثمر رسیده است، پذیرش می‌شود و آثار برگزیده از میان آن ها انتخاب و در آئین پایانی جشنواره معرفی خواهند شد. راهبرد اصلی اداره كل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، افزایش استانداردهای كیفی در برنامه‌ریزی و برگزاری جشنواره با تاکید بر نقش محوری دانشجویان است. دستورالعمل دهمین دوره جشنواره با تكیه بر این راهبرد تهیه و تنظیم شده است.
جشنواره ملی حرکت ویژه انجمن‌های علمی دانشجویی و با تأکید بر هم افزایی، تکثیر ایده های خلاق و ایجاد انگیزه و نشاط در انجمن‌های علمی دانشجویی همه ساله برگزار می‌شود. این جشنواره تلاش می کند تا مبنا و مبداء حرکتی نوین برای سازماندهی فعالیت‌های علمی دانشجویی باشد. جشنواره‌ی ملی حرکت، به تعبیری دیگر، حرکتی است ملی برای شکوفایی استعدادهای شگرف جوان خلاق و اندیشمند ایرانی، برای اعتلای ایران و ایرانی و برای ارتقاء موقعیت و اندیشه‌های کمال‌جویی ایرانی و برای ایجاد فردایی بهتر، ایرانی‌آبادتر و آزادتر در پرتو اراده‌ و استعدادهای جامعه دانشجویی کشور. این جشنواره سالانه توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، پژوهشگاه‌ها و سایر مراکز علمی با حمایت دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برگزار می شود.

اهداف جشنواره:

- شناسایی انجمن های علمی دانشجویی موفق و تقدیر از فعالان این انجمن ها
- انعکاس فعالیت‌های الگو و موفق
- ایجاد تحرک توام با جهت دهی فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی
- ایجاد زمینه به منظور هم افزایی انجمن های علمی دانشجویی از طریق انتقال تجارب موفق
- ایجاد بستر مناسب به منظور آشنایی صاحبان صنایع و معادن، حرف و مشاغل، سازمان های دولتی و غیردولتی با ظرفیت ها و توانمندی های انجمن های علمی دانشجویی

بخش‌ها، مراحل و زمان‌بندی جشنواره:

آئین پایانی جشنواره در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار می‌شود.
الف) بخش رقابتی: در این بخش آثار برگزیده دانشگاهی پذیرش و مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت. برگزیدگان در آیین پایانی جشنواره معرفی و از آن‌ها تقدیر خواهد شد.
ب) بخش نمایشگاهی: دانشگاه‌هایی كه آثارشان در فرایند بخش رقابتی به عنوان «کاندیدای جایزه جشنواره ملی حرکت» معرفی شده باشد، باید ضمن حضور در بخش نمایشگاهی، دستاوردهای علمی راه یافته را در معرض نمایش قرار دهند.
فرایند بخش رقابتی جشنواره در سه مرحله صورت می پذیرد:
الف) دریافت آثار برگزیده دانشگاهی از طریق سامانه جشنواره در زمان تعیین شده
ب) داوری آثار دریافتی از دانشگاه ها و انتخاب و معرفی 6 اثر (در هر گروه از هر حوزه رقابتی) به عنوان «کاندیدای جایزه جشنواره ملی حرکت»
ج) مرحله نهایی جشنواره که هم زمان با آئین پایانی جشنواره برگزار و «برگزیدگان جشنواره ملی حرکت» در این مرحله از میان آثار راه یافته به مرحله نهایی اعلام خواهند شد.

زمان‌بندی جشنواره:

الف) ابلاغ دستورالعمل اجرایی جشنواره و اعلام فراخوان شركت در جشنواره در اردیبهشت ماه 1396
ب) دریافت آثار دانشگاه‌ها از طریق سامانه جشنواره حداكثر تا تاریخ 15/4/1396
پ) پایش اولیه آثار توسط دبیرخانه مركزی تا تاریخ 31/4/1396 (به آثاری كه در این مرحله شرایط لازم را نداشته باشند، حداكثر تا تاریخ 10/5/1396 جهت اصلاح و ارسال مجدد اثر فرصت داده خواهد شد.)
ت) داوری آثار و اعلام کاندیداهای جایزه جشنواره ملی حرکت به عنوان راه یافتگان به مرحله نهایی حداكثر تا تاریخ 15/7/1396
ث) برگزاری جشنواره در نیمه دوم سال 1396

حوزه‌های رقابت و شرایط آثار ارسالی:

بخش رقابتی:
در این بخش آثار برگزیده دانشگاهی پذیرش و مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت. برگزیدگان در آیین پایانی جشنواره معرفی و از آن‌ها تقدیر خواهد شد. حوزه های رقابتی جشنواره به صورت زیر می باشد:
۱- انجمن های علمی (ویژه فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی طی یکسال اخیر)
۲- فعالیت علمی خلاقانه (ویژه انجمن های علمی دانشجویی)
۳- نشریه علمی (ویژه انجمن های علمی دانشجویی و گروه های دانشجویی)
۴- مسابقه علمی (ویژه انجمن های علمی دانشجویی و گروه های دانشجویی)
۵- پژوهش (ویژه انجمن ها، گروه های دانشجویی و دانشجویان بصورت فردی)
۶- فضای مجازی (ویژه انجمن های علمی دانشجویی، گروه های دانشجویی و یا دانشجویان بصورت فردی)
۷- کتاب (ویژه انجمن های علمی دانشجویی، گروه های دانشجویی و یا دانشجویان بصورت فردی)
۸- اختراع (ویژه انجمن های علمی دانشجویی، گروه های دانشجویی و یا دانشجویان بصورت فردی)
۹- کارآفرینی (ویژه انجمن های علمی دانشجویی، گروه های دانشجویی و یا دانشجویان بصورت فردی)
۱۰- دانشگاه برتر( عملکرد موفق دانشگاه ها در حوزه انجمن های علمی دانشجویی طی یکسال اخیر)

شرایط اختصاصی حوزه‌های رقابتی:

الف) جایزه انجمن‌ علمی: مبنای رقابت در این حوزه کلیه فعالیت‌های علمی یک‌ساله انجمن است. فعالیت‌ها باید حاصل کارگروهی اعضا و برنامه‌ریزی شورای مرکزی انجمن باشد. همچنین گزارش عملکرد انجمن از حیث تعداد فعالیت‌ها و ترتیب ارائه آن‌ها به صورت زیر باشد:
– نوع فعالیت: فعالیت آموزشی- مصادیق فعالیت: کارگاه‌ها، کلاس‌ها و دوره های آموزش علمی و تخصصی
– نوع فعالیت: رویداد علمی- مصادیق فعالیت: مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصی
– نوع فعالیت: گفتگوی علمی و تخصصی- مصادیق فعالیت: هم اندیشی، مباحثه، گفت و گو، کرسی آزاد اندیشی، مناظره، سخنرانی، میزگرد، جلسات بحث، نقد و یا تبادل نظر، حلقه فکری
– نوع فعالیت: ارتباطات و همکاری‌های علمی- مصادیق فعالیت: جلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مجموعه های علمی، خدماتی، صنعتی، حرفه ای یا تخصصی ملی یا بین المللی
– نوع فعالیت: نشریه علمی- مصادیق فعالیت: کلیه شماره های نشریه‌ای که صاحب‌امتیاز آن انجمن است.
– نوع فعالیت: فعالیت پژوهشی- مصادیق فعالیت: تحقیق، مطالعه و پژوهشی که کارفرمای مشخصی داشته و با مدیریت و برنامه‌ریزی انجمن انجام شده باشد.
– نوع فعالیت: کتاب / مصادیق فعالیت: ترجمه یا تالیف کتاب که اسم و لوگوی انجمن در شناسنامه و یا روی جلد کتاب مندرج شده و مجوز نشر آن کسب شده است.
– نوع فعالیت: خلاقیت علمی- مصادیق فعالیت: کارآفرینی یا اختراعی که انجمن بخشی از امتیاز آن را داشته و مدارک و مستندات موید این موضوع باشد.
ب) جایزه فعالیت علمی خلاقانه: انجمن می‌تواند بهترین و خلاقانه‌ترین فعالیت خود را در این حوزه رقابتی کاندیدا نماید. فعالیت باید در قالب یک پوستر گزارش شود. فعالیتی که موضوعات آن در زمینه‌های زیر باشد دارای امتیاز ویژه خواهد بود:
۱- مشارکت دانشجویان و استادان
۲- اخلاق آکادمیک
۳- اقتصاد مقاومتی
۴- محیط زیست
۵- آزاد اندیشی
۶- تعاملات علمی بین‌المللی
۷- مناطق محروم و محرومیت‌زدایی
پ) جایزه نشریه علمی: کلیه شماره‌های منتشر شده یک نشریه علمی دانشجویی می‌تواند در این حوزه قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:
۱- صاحب امتیاز نشریه باید یک انجمن یا یک دانشجو باشد.
۲- محتوای مطالب نشریه باید صرفا رویکرد علمی داشته باشد.
ت) جایزه مسابقه علمی: گزارش برگزاری یک مسابقه علمی-دانشجویی خلاقانه که دانشجویان بیشترین استقبال و مشارکت را در آن داشته اند در این حوزه رقابتی پذیرش می شود.
ث) جایزه پژوهش: کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی که در راستای انجام یک طرح پژوهشی انجام شده می‌تواند در این حوزه قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:
۱- پژوهش لزوماً باید کارفرما داشته و مستندات (قرارداد پژوهش) ضمیمه گزارش ارسالی باشد. همچنین پژوهش باید به انجام رسیده و گواهی تایید کارفرما را نیز داشته باشد.
۲- اجرای پژوهش باید حاصل کار دانشجویی و مستقل از برنامه‌های آموزشی دانشگاه بوده و گزارش و مقالات منتج از آن باید موید این موضوع باشد.
۳- در مواردی که پژوهش حاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در مستندات ارائه شده درج شده باشد.
ج) جایزه فضای مجازی: فعالیت دانشجویی که ماحصل آن در قالب فضای مجازی انتشار یافته باشد (اعم از صفحات و سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها، نرم‌افزارها و …) می‌تواند در این حوزه رقابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:
۱-دمحتوای فعالیت صرفا باید علمی باشد.
۲- فعالیتی که با استقبال کاربران و مخاطبان همراه بوده و بصورت مستمر انجام پذیرفته باشد، دارای اولویت و امتیاز ویژه است.
چ) جایزه کتاب: فعالیت دانشجویی منجر به کتاب می‌تواند در این حوزه قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:
۱- کتاب باید مجوز انتشار را اخذ کرده باشد.
۲- ترجمه یا تالیف کتاب باید حاصل کار دانشجویی با قید اسامی افراد روی جلد کتاب باشد.
۳- در مواردی که کتاب حاصل کار انجمن است، لوگو و نام انجمن باید روی جلد و در شناسنامه کتاب درج شده باشد.
۴- محتوای کتاب باید صرفاً رویکرد علمی داشته باشد.
ح) جایزه اختراع: گزارش اختراع دانشجویان می‌تواند در این حوزه رقابتی به جشنواره ارسال شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:
۱- اختراع باید به ثبت رسیده و گواهی‌های لازم را اخذ کرده باشد.
۲- اختراع باید حاصل کار دانشجویی با قید اسامی افراد در گواهی ثبت اختراع باشد.
۳- در مواردی که اختراع حاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در گواهی ثبت اختراع درج شده باشد.
خ) جایزه کارآفرینی: فعالیت دانشجویی منجر به کارآفرینی می‌تواند در این حوزه قابتی کاندیدا شود. شرایط اختصاصی این حوزه از قرار زیر است:
۱.- کارآفرینی باید مورد تایید و حمایت مرکز رشد یا پارک‌ علم ‌و ‌فناوری دانشگاه باشد و یا به عنوان شرکت ثبت‌ شده‌ باشد.
۲- کارآفرینی باید حاصل کار دانشجویی باشد و مستندات لازم در این خصوص نیز ارائه شود.
د) جایزه دانشگاه برتر: این حوزه‌ی رقابتی مختص بررسی عملکرد دانشگاه در حمایت از فعالیت‌های علمی و گروهی دانشجویان و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت آنها در کنار ارزیابی کیفیت آثار ارسالی به جشنواره در سایر حوزه‌های رقابتی است. همچنین برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، شاخص رشد به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد در دو دوره متوالی جشنواره مدنظر قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، همکاری با برنامه‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت در ارزیابی مورد توجه خواهد بود.تحریریه معماری آرل
منابع: harekatfest
Arel
تعداد بازدید : ۲۶۷۲
نسخه چاپی :  
ارسال نظرات

نظر شما :

مطالب مشابه
اعلام نتایج مسابقه بازسازی نپال پس از زلزله ی آپریل 2015

اعلام نتایج مسابقه بازسازی نپال پس از زلزله ی آپریل 2015

مسابقه معماری طراحی شهر بر روی مریخ

مسابقه معماری طراحی شهر بر روی مریخ

اولين دوره مسابقه معماري خاك

اولين دوره مسابقه معماري خاك

مسابقه بین المللی طراحی سوپرمارکت مواد غذایی

مسابقه بین المللی طراحی سوپرمارکت مواد غذایی

مسابقه ی دانشجویی معماری بین المللی HYP CUP 2014 - دنیل لیبسکیند

مسابقه ی دانشجویی معماری بین المللی HYP CUP 2014 - دنیل لیبسکیند

کسب رتبه سوم در مسـابقه طراحی غرفه ايران در نمايشگاه‌های گردشگری بين‌المللی 2018 توسط گروه معماران آرل

کسب رتبه سوم در مسـابقه طراحی غرفه ايران در نمايشگاه‌های گردشگری بين‌المللی 2018 توسط گروه معماران آرل

مشاوره معماری

برای داشتن فضای کارآمد و زیبا می توانید از مشاوره متخصصین آرل بهرمند شوید

02122901905
مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
شرکت طراحی دکوراسیون اداری 
طراحی و اجرای فروشگاه زنجیره ای

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


طراحی و ساخت ویلا
بازسازی ساختمان
اخذ تاییدیه کمیته نما 
طراحی داخلی مطب
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir