۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

تحریریه معماری آرل

انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین رویدادهای سیاسی در همه کشورها و از جمله کشور ما است. در این فرآیند جهت گیری افکار عمومی به سمت موضوعات خاصی به شدت افزایش می یابد. با هر تحرکی که در کمپین انتخاباتی نامزدها رخ می دهد، پیام آن به سرعت در جامعه مخابره می شود و هر چه به روز رای گیری نزدیک تر می شویم، بر شدت آن افزوده می شود.

ما تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر مخاطبان با موتور جستجوی گوگل و اینکه این ابزار چگونه جهت گیری های کاربران در جستجوهای اینترنتی را نشان می دهد، اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته و به وسیله ی گوگل ترندز این روند را در بازه ی زمانی مشخص به تصویر بکشیم. لازم به ذکر است این نتایج ناظر بر جامعه هدفی می باشد که از موتور جستجوی گوگل استفاده کرده اند.

نمای کلی 90 روز گذشته

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قزوین
 • زنجان
 • لرستان
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • گلستان

کمترین: سیستان و بلوچستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • مصطفی آقا میرسلیم
 • سید مصطفی آقا میرسلیم
 • بیوگرافی میرسلیم
 • میرسلیم کاندیدای موتلفه
 • میرسلیم کاندیدای ریاست جمهوری

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • خراسان شمالی
 • زنجان
 • همدان
 • ایلام

کمترین: تهران

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری
 • آقای رئیسی
 • مستند رئیسی
 • سوابق رئیسی
 • رئیسی و قالیباف

آقای محمدباقر قالیباف

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • قزوین
 • لرستان
 • چهارمحال بختیاری
 • ایلام

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • ستاد انتخاباتی قالیباف
 • کارانه قالیباف
 • مناظره روحانی و قالیباف
 • رئیسی و قالیباف
 • سایت کارانه قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان شمالی
 • قزوین
 • همدان
 • سمنان
 • کرمان

کمترین: گلستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • مناظره جهانگیری
 • جهانگیری و قالیباف
 • جهانگیری اهل کجاست
 • جهانگیری علیه روحانی
 • بیوگرافی اسحاق جهانگیری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • ایلام
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • همدان
 • خراسان جنوبی
 • قزوین

کمترین : تهران

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • وعده محقق شده روحانی
 • مستند انتخاباتی روحانی
 • لرزش دست روحانی
 • وعده های محقق شده روحانی
 • مناظره انتخابات 96

نمای کلی 30 روز گذشته

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات
آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قزوین
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • کرمانشاه
 • خراسان شمالی
 • مازندران

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • آقا میرسلیم
 • مصطفی آقا میرسلیم
 • سید مصطفی آقا میرسلیم
 • بیوگرافی میرسلیم
 • مهندس میرسلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان شمالی
 • قم
 • لرستان
 • مرکزی
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • کابینه رئیسی
 • مستند رئیسی
 • رئیسی داماد علم الهدی
 • همسر رئیسی
 • سایت رئیسی

آقای محمدباقر قالیباف

قالیباف-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • چهارمحال و بختیاری
 • ایلام
 • قم
 • خراسان شمالی

کمترین: بوشهر

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • مناظره قالیباف
 • کارانه قالیباف
 • جهانگیری و قالیباف
 • نظرسنجی انتخابات 96
 • سایت کارانه قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • زنجان
 • خراسان جنوبی
 • اردبیل
 • همدان
 • لرستان

کمترین: سیستان و بلوچستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • اسحاق جهانگیری
 • بیوگرافی اسحاق جهانگیری
 • بیوگرافی جهانگیری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • خراسان شمالی
 • ایلام
 • قم
 • یزد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • وعده محقق شده روحانی
 • مناظره روحانی و قالیباف
 • مستند انتخاباتی روحانی
 • لرزش دست روحانی
 • دانلود مستند روحانی

نمای کلی 7 روز گذشته

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • ایلام
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • خراسان شمالی
 • سمنان
 • قم

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • دانلود مستند میرسلیم
 • مستند میرسلیم
 • میرسلیم در مناظره دوم
 • برنده مناظره دوم
 • مستند انتخاباتی میرسلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • خراسان جنوبی
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • همدان
 • کرمان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حمایت مولوی عبدالحمید از رئیسی
 • شکایت روحانی از رئیسی
 • فیلم مستند رئیسی
 • دانلود مستند رئیسی
 • لیست اموال رئیسی

آقای محمدباقر قالیباف

قالیباف-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • لرستان
 • خراسان شمالی
 • همدان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • سایت کارانه قالیباف
 • kar96.ir
 • www.kar96.ir
 • kar96
 • سایت کاریابی قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کرمان
 • قم
 • کهگیلویه و بویر احمد
 • چهارمحال و بختیاری
 • همدان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • مستند انتخاباتی جهانگیری
 • ساعت مچی جهانگیری
 • ساعت جهانگیری
 • قیمت ساعت جهانگیری
 • ساعت اسحاق جهانگیری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • خراسان جنوبی
 • همدان
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • سمنان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حمله به ماشین روحانی
 • سخنرانی روحانی در همدان
 • مجید عمرانی
 • نامه شجریان به روحانی
 • دانلود مستند روحانی

نمای کلی روز چهارشنبه 20 اردیبهشت

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • ایلام
 • همدان
 • قم
 • قزوین
 • لرستان

کمترین: گلستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • یا سلیم میر سلیم
 • سید مصطفی میر سلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • خراسان جنوبی
 • سمنان
 • کرمان
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • رنگ رئیسی
 • سایت مولوی عبدالحمید
 • شکایت روحانی از رئیسی
 • رای ما رئیسی
 • هنرمندان حامی رئیسی

آقای محمدباقر قالیباف

قالیباف-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان شمالی
 • قم
 • سمنان
 • همدان
 • لرستان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • رنگ قالیباف
 • سخنرانی قالیباف
 • رنگ انتخاباتی قالیباف
 • سایت کار قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کرمان
 • قزوین
 • یزد
 • قم
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • اموال جهانگیری
 • انصراف جهانگیری
 • فرزندان جهانگیری
 • همسر اسحاق جهانگیری
 • مهدی جهانگیری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • خراسان جنوبی
 • همدان
 • سمنان
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • سرقت علمی روحانی
 • زن برادر روحانی
 • نامه توکلی به روحانی
 • نامه احمد توکلی به روحانی
 • دستگیری زن برادر روحانی

نمای کلی روز جمعه 22 اردیبهشت

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • گیلان
 • ایلام
 • زنجان
 • چهارمحال و بختیاری
 • مازندران
 • قم

کمترین: هرمزگان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • سید مصطفی میرسلیم
 • بیوگرافی میرسلیم
 • مصطفی میرسلیم
 • بیوگرافی سید مصطفی میرسلیم
 • آقا میرسلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • خراسان جنوبی
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • سمنان
 • همدان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • ابراهیم رئیسی
 • سید ابراهیم رئیسی
 • رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری
 • بیوگرافی رئیسی
 • کانال تلگرام رئیسی

آقای محمدباقر قالیباف

قالیباف-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • ایلام
 • کرمانشاه
 • قم
 • همدان
 • لرستان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • کانال تلگرام قالیباف
 • کانال تلگرامی قالیباف
 • محمدباقر قالیباف
 • تلگرام قالیباف
 • کانال قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • چهارمحال و بختیاری
 • ایلام
 • کرمان
 • همدان
 • کرمانشاه

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • اسحاق جهانگیری
 • بیوگرافی اسحاق جهانگیری
 • بیوگرافی جهانگیری
 • انصراف جهانگیری
 • بانک گردشگری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • قم
 • همدان
 • لرستان
 • ایلام

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حسن روحانی
 • ستاد روحانی
 • کانال تلگرام روحانی
 • عکس روحانی
 • سایت روحانی

نمای کلی روز شنبه 23 اردیبهشت

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • چهارمحال و بختیاری
 • ایلام
 • قزوین
 • خراسان جنوبی
 • قم

کمترین: خراسان شمالی

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • سید مصطفی میرسلیم
 • مصطفی میرسلیم
 • بیوگرافی میرسلیم
 • کانال میرسلیم
 • عکس میرسلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • قم
 • چهارمحال و بختیاری
 • اردبیل
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • ابراهیم رئیسی
 • سید ابراهیم رئیسی
 • رئیسی کامدیدای ریاست جمهوری
 • عکس رئیسی
 • کانال تلگرام رئیسی

آقای محمدباقر قالیباف

قالیباف-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • لرستان
 • همدان
 • ایلام
 • خراسان جنوبی

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • کانال تلگرام قالیباف
 • لیست اموال قالیباف
 • محمدباقر قالیباف
 • اموال قالیباف
 • سایت قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • ایلام
 • کرمان
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • قم
 • چهارمحال و بختیاری

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • اسحاق جهانگیری
 • انصراف جهانگیری
 • کناره گیری جهانگیری
 • بیوگرافی اسحاق جهانگیری
 • بیوگرافی جهانگیری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • لرستان
 • خراسان جنوبی
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • همدان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حسن روحانی
 • ستاد روحانی
 • عکس روحانی
 • سایت روحانی
 • تا 1400 با روحانی

نمای کلی روز یکشنبه 24 اردیبهشت

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کرمان
 • خراسان جنوبی
 • منان
 • قم
 • قزوین

کمترین: آذربایجان غربی

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • مصطفی میرسلیم
 • سید مصطفی میرسلیم
 • بیوگرافی میرسلیم
 • عکس میرسلیم
 • سوابق میرسلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • قم
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • گلستان
 • سمنان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • ابراهیم رئیسی
 • سید ابراهیم رئیسی
 • رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری
 • عکس رئیسی
 • آیت الله رئیسی

آقای محمدباقر قالیباف

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • سمنان
 • اصفهان
 • خراسان جنوبی
 • کهگیلویه و بویراحمد

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • لیست اموال قالیباف
 • محمدباقر قالیباف
 • کانال تلگرام قالیباف
 • سایت قالیباف
 • مستند دوم قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • کرمان
 • ایلام
 • قم
 • هرمزگان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • اسحاق جهانگیری
 • انصراف جهانگیری
 • مستند دوم جهانگیری
 • مستند جهانگیری
 • بیوگرافی اسحاق جهانگیری

آقای حسن روحانی

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • لرستان
 • قم
 • اصفهان
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • خراسان جنوبی

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حسن روحانی
 • روحانی در اصفهان
 • ستاد روحانی
 • عکس روحانی
 • روحانی اصفهان
تحریریه معماری آرل
منبع :www.ratin.agency

مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
شرکت طراحی دکوراسیون اداری 
طراحی و اجرای فروشگاه زنجیره ای

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


طراحی و ساخت ویلا
بازسازی ساختمان
اخذ تاییدیه کمیته نما 
طراحی داخلی مطب
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir

مشاوره معماری

برای اینکه فضای زیبا و کارآمد داشته باشید می توانید از مشاوره رایگان ما بهرمند شوید

02122901905
Web Statistics