معماری آرل

سه شنبه های تئاتر: اگه بمیری، ماتریوشکا

تئاتر اگه بمیری
تحریریه معماری آرل
این هفته با دو نمایش اگه بمیری و ماتریوشکا با ما همراه شوید...

سه شنبه های تئاتر: یک دقیقه و سیزده ثانیه،تیستوی سبزانگشتی،آقای اشمیت کیه؟

نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه
تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه،تیستوی سبزانگشتی و آقای اشمیت کیه؟ با شما عزیزان همراه هستیم...
 

سه شنبه های تئاتر: مفیستو، سیستم گرون هلم و از پشت پلک های نیمه باز

نمایش مفیستو
تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش مفیستو، نمایش سیستم گرون هلم و از پشت پلک های نیمه باز با شما عزیزان همراه هستیم...

سه شنبه های تئاتر: لامبورگینى و سزارین

تحریریه معماری آرل
این هفته با نمایش های لامبورگینى و سزارین با شما همراهیم...

سه شنبه های تئاتر: آناکارنینا، بهمن کوچیک و آسایشگاه

تحریریه معماری آرل
این سه شنبه با سه نمایش آناکارنینا، بهمن کوچیک و آسایشگاه با شما همراه می شویم...

سه شنبه های تئاتر: بوف نه چندان کور، خانه‌ی بوشاسپ درازدست و بن بست

نمایش بوف نه چندان کور
تحریری معماری آرل
این هفته با نمایش های  بوف نه چندان کور، خانه‌ی بوشاسپ درازدست و بن بست با شما همراه می شویم...

سه شنبه های تئاتر: ماجرای مترانپاژ، آرامش، زن زیبایی ست که شوهر دارد و سه خواهر

تحریریه معماری آرل
سه شنبه این هفته با سه تئاتر با شماره همراه می شویم: نمایش ماجرای مترانپاژ، نمایش آرامش، زن زیبایی ست که شوهر دارد و  نمایش سه خواهر.

سه شنبه های تئاتر: هملت، اتاق و خواب آلودگی

تحریریه معماری آرل
سه شنبه این هفته با شما عزیران هستیم با تئاترهای هملت، اتاق و خواب آلودگی...

سه شنبه های تئاتر: نمایشنامه‌خوانی دى‌روز

تحریریه معماری آرل
به دلیل استقبال گسترده و بی نظیر از نمایشنامه خوانی و اجرای لحظاتی "دی روز" که به ۵ نمایشنامه مطرح از دهه هشتاد مى پردازد و در طی ۵ شب و هر نمایش فقط ۱ شب بر روی صحنه خوانش و اجرا خواهد شد، این سه شنبه های آرل را با موضوع نمایش نامه خوانی با شما همراه می شویم...

سه شنبه های تئاتر: پاره های ساده، دشمن مردم و از انتهای زمستان تا ابتدای بهار

تئاتر دشمن مردم
تحریریه معماری آرل
این هفته ی سه شنبه های تئاتر را با نگاهی به نمایش های پاره های ساده، دشمن مردم و نمایش نامه خوانی از انتهای زمستان تا ابتدای بهار با شما همراه هستیم...

سه شنبه های تئاتر: توفان، در میان ابرها و رقص روی لیوان ها

تحریریه معماری آرل
این هفته با سه نمایش توفان، در میان ابرها و رقص روی لیوان ها با شما عزیزان همراه هستیم...

سه شنبه های تئاتر: بیستمین جشنواره تئاتر دانشجویی

بیستمین جشنواره تئاتر دانشجویی
تحریریه معماری آرل
به مناست بیستمین جشنواره تئاتر دانشجویی، سه شنبه های تئاتر این هفته را با معرفی اهداف و رویکردها و زمان بندی های اجرای تئاتر این جشنواره با شما همراه هستیم...

سه شنبه های تئاتر: ضیافت پنالتی ها، محفل بى‌عارى و بیلی کین‌کید خوب

تحریریه معماری آرل
این هفته با سه تئاتر ضیافت پنالتی ها، محفل بى‌عارى و بیلی کین‌کید خوب، بیلی کین‌کید بد با شما عزیزان همراه هستیم...
مجموع ۶۷ رکورد - در ۶ صفحه