معماری آرل

اسکیس از فضای شهری، به صورت پرسپکتیو دو نقطه ای

تحریریه معماری آرل
در این بخش از وبسایت، برای همراهان آرل فیلم آموزش اسکیس فضای شهری با پرسپکتیو دو نقطه ای را فراهم آورده ایم. با ما همراه باشید...

قسمت سوم: خلاقیت در آموزش اسکیس و راندو

تحریریه معماری آرل
در این بخش از وبسایت، برای همراهان آرل قسمتی از آموزش اسکیس و راندو های عماد الدین زند را فراهم آورده ایم که با مشاهده آن می توانید به نوعی با خلاقیت در معماری عجین شوید.

قسمت دوم: خلاقیت در آموزش اسکیس و راندو

تحریریه معماری آرل
در این بخش از وبسایت، برای همراهان آرل قسمت دیگری از آموزش اسکیس و راندو های عماد الدین زند را فراهم آورده ایم که با مشاهده آن می توانید به نوعی با خلاقیت در معماری عجین شوید.

قسمت اول: خلاقیت در آموزش اسکیس و راندو

تحریریه معماری آرل
در این بخش از وبسایت، برای همراهان آرل قسمتی از آموزش اسکیس و راندو های عماد الدین زند را فراهم آورده ایم که با مشاهده آن می توانید به نوعی با خلاقیت در معماری عجین شوید.

دانلود کتاب آموزش اسکیس و راندو


دانلود کتاب آموزش اسکیس و راندو

تحریریه معماری آرل
برای هر دانشجوی معماری ضروری است که به فن اسکیس و راندو تسلط داشته باشد. در این بخش کتابی را برای آموزش اسکیس و راندو قرار دادیم. برای دانلود با ما همراه باشید.

آموزش مقدماتی اسکیس


آموزش اسکیس


در رشته معماری ، به اصطلاح خط کشیدن اولین و مهمترین الزام در روند طراحی معماری است. در حقیقت خط معمار ، هویت و شخصیت معماری وی است.
خط معماری دارای ارزش خاصی است و قابل مقایسه با خط در هنر های دیگر نیست و هرگز نباید این خط به سمت نقاشی و کاریکاتور و ... جهت داد.
تمرین خط در معماری ، هرگز بیهوده و بی تاثیر نیست. در حقیقت یک اثر مطلوب معماری زمانی خلق می شود که کیفیت ارائه جزئیات معماری به طور کامل رعایت شده و این تنها با صبوری معماری ظریف کار و نکته سنج حاصل می شود.


آموزش تصویری اسکیس درخت 1


آموزش تصویری اسکیس

برای مشاهده ی فیلم آموزشی اسکیس از یک درخت با آرل همراه باشید.

آموزش تصویری پرسپکتیو دونقطه ایآموزش پرسپکتدو دو نقطه ای


برای مشاهده ی ویدیوی آموزش تصویری پرسپکتیو دو نقطه ای در اسکیس، با آرل همراه باشید.

آموزش تصویری اسکیس درخت


آموزش تصویری اسکیس درخت 2

برای مشاهده ی ویدیویی آموزش تصویری اسکیس درخت، با آرل همراه باشید.

آموزش تصویری روند تکمیل شدن یک اسکیس


روند تکمیل شدن یک اسکیس،اسکیس


برای مشاهده ی ویدیوی آموزش تصویری روند تکمیل شدن یک اسکیس با آرل همراه باشید.
 

مجموع ۱۵ رکورد - در ۲ صفحه