20 پلان و مقطع برای طراحی بازارچه و فروشگاه

تحریریه معماری آرل 

در طول تاریخ، بازارها عملکرد مهمی در تبادل غذاها، کتاب ها، ادویه ها، اقلام روزمره و حتی ارائه ایده ها داشته اند. از شرقی ترین نقطه کره زمین تا غربی ترین قسمت آن، فروشگاه و بازار نقش مهمی در تنظیم و اصول فضاهای شهری ایفا کرده اند.معماران و طراحان مختلف وارد این چالش شده و شروع به طراحی و توزیع فضاهای متفاوت برای انواع بازارها کرده اند.

نماها و عناصر کالبدی شهر در فضاهای شهری، بهترین راه درک مستقیم شهر و آنچه در آن می گذرد، هستند. شهروندان با تعامل در این فضاها، اشتراکاتی با سایر شهروندان پیدا کرده، رویداد های مشترکی برای آنان رخ داده و تصویر مشترکی از شهر در ذهن آنان شکل می گیرد. ماحصل این تجربیات و تصاویر مشترک را می توان، شناخت از شهر و آن چه چیستی و هویت شهر در ذهن ساکنان خوانده می شود، نامید. فضاهای باز شهری، یعنی مکانی برای ملاقات، تفریح و یا وجود مراکز فراغتی و خرید. جایی که امکان اجتماع عموم مردم بدون مانع و در هر زمان، وجود داشته باشد،و در ایجاد هویت جمعی بین شهروندان و یکپارچگی هویت شهر، بسیار موثرند. مصداق بارز چنین فضاهایی را می توان در بازارهای سنتی دید. مکانی به عنوان جاذبه عمومی در شهر، جایی که همه مردم شهر را به سوی خود می خواند.
شهرهای قدیمی ایران اکثرا شهرهای بازرگانی هستند و در نتیجه بازار ستون فقرات شهرها را تشکیل داده است. 

در ادامه 20 نمونه طراحی پلان و مقطع بازار برای الهام بخشیدن در پروژه های بعدی تان را فراهم نموده ایم.

1. Dadad Market / Bangkok Tokyo Architecture + OPH

2. Flores 26 Market / Obraestudio

3. Original Life Market / LATITUDE

4. Atarazanas Municipal Market Restoration Project / Aranguren & Gallegos Arquitectos

5. The Forks Market Food Hall / Number TEN Architectural Group

6. Rubí Municipal Market and Public Space Building / MiAS Arquitectes

7. Mercado Roma / Rojkind Arquitectos + Cadena y Asociados

8. Barceloneta Market / MiAS Arquitectes

9. Ninot Market Refurbishment / Mateo Arquitectura

10. World of Food / Harvey Otten + Ted Schulten

11. Quiroga Municipal Market Reform / OLAestudio

12. Quiroga Municipal Market Reform / OLAestudio

13. Markthal Rotterdam / MVRDV

14. BARNONE / debartolo architects

15. Baltic Station Market / KOKO architects

16. Sant Antoni Sunday Market / Ravetllat Ribas Arquitectos

17. Abrantes Municipal Market / ARX Portugal

18. Torrent Market and Civil Center / Vázquez Consuegra

19. Östermalm Temporary Market Hall / Tengbom

20. Taipei Flower Wholesale Market, Taiwan International Flower Trade Center Small Site For Plant Market. / H.P. Chueh Architects & Planners

تحریریه معماری آرل
منبع:archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-1215.html