بازسازی باغ چهل ستون افغانستان

تحریریه معماری آرل
باغ چهل ستون کابل یک پروژه با متراژ 12 هکتاری است که از 26 سال پیش میزبان یک فضای ویران شده بود. این پروژه فرهنگی/هنری در لیست کارهای در دست ساخت بنیاد آقاخان به سر می برد، که بالاخره به معماری که استحقاقش را داشت رسید. باغ چهل ستون افغانستان شامل 10200 متر مربع زیرساخت های مدرن با امکانات ارتقا یافته می باشد. فضای که برای بازدیدکنندگان یک نقطه برجسته به شمار رفته و بخشی از هویت جدید کابل را تعریف می کند.

بازسازی باغ چهل ستون بزرگترین پروژه ای است که تا به امروز توسط بنیاد آقاخان انجام شده است. همچنین این بنیاد بیش از 140 پروژه بازسازی و محوطه سازی در سراسر افغانستان از سال 2002 تا به امروز به اتمام رسانده است. پروژه بازسازی باغ چهل ستون بر اساس یک برنامه جامع با هماهنگی مقامات محلی کابل صورت گرفته و شامل کاربری های متنوعی همچون تفریحی، فرهنگی، ورزشی ترکیب شده است. برنامه های معماری منظر نیازمند تجربه های فضایی ناشی از شبکه بندی مسیر اصلی و مسیرهای پیاده روی بود. 

یک باغ تاریخی که محور هسته سایت محسوب می شد، و توسط تکه های غیررسمی مناظر متراکم و چمن احاطه شده است. فضای سبز توسط برخی گره های احاطه شده اند که این گره ها ستون فقرات پروژه می باشند. این مناطق سبز و شاه راه ها شامل برخی عرسه های عمومی همچون: فضای پیک نیک خانوادگی، آمفی تئاتر روباز و چشمه های مرمری میباشد که به طور کامل بازسازی و مرمت شده اند. استفاده مداوم از سایت به عنوان یک فضای ورزشی نیازمند ساخت منطقه ای مجزا بود که به زمین کریکت، زمین والیبال و دو زمین کوچک فوتبال اختصاص یابد. 

علاوه بر کاشت 5 هزار درخت جدید، محدوه و افراد متخصصی برای نگهداری گیاهان و بافت سبز در نظر گرفته شده است. نکته جالب اینجاست که مهدکودکی برای کسب درآمد مخارج هزینه های سایت باغ در نظر گرفته شده تا بازسازی چنین پروژه بزرگی توجیه پذیر باشد. البته مهدکودک در کنار عرصه های فرهنگی/ورزشی در کسب درآمد فعال می باشد. طرح های معاصر ساختمان های جدید بر مبنای اصلاح فرم های بومی و بوم شناسی معماری اصیل افغانستان صورت گرفته است. تیم معماری آقاخان و برنامه ریزان AKTC با درک عمیق روش ها و متریال های بوم آورد ساختمان های پدید آورده اند که بنا به اقلیم محلی بسیار استوار خواهد بود.  

تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7932.html