طراحی داخلی دفتر کار سیسکو

تحریریه معماری آرل
اغلب یک دفتر کار به گذشته بازنمی گردد تا پروژه های گذشته را بررسی کند. ممکن از پس از چند هفته به محل قدیمی کار خود سر بزنیم، اما بسیار نادر است پس از چندین سال چنین کاری انجام دهیم. گسترش یکی از ساختمان های شرکت های زیرمجموعه سیسکو، فرصتی برای مشاهده طراحی فضای اداری است که کانسپت آن 4 سال قبل توسط استودیو معماری O+A ارائه شده و به عنوان حُسن ختامی برای طراحی طبقه دوم این شرکت در نظر گفته شده بود. رشد سریع، به خودی خود بسیار خوب است، اما با چالش های همراه خواهد بود. به عنوان مثال بسیاری از شرکت ها از نبود فضای ذخیره سازی، اتاق های خصوصی و نبود کمد رنج می برند. به همین علت در طراحی شرکت سیسکو استراتژی ارائه دادیم که بتواند مواضع آینده را کنترل کند.

طراحی داخلی دفتر کار سیسکو بر اساس یک برنامه اجرای فوری وکوتاه مدت بود تا حداکثر ظرفیت را در پلانی بلند مدت فراهم آورد. طراحان اتاق های گرافیک و کنفرانس را وسط فضا تعبیه کردیم تا مانع چپاندن فضاهای کار در گوشه و کنار شوند تا سیرکولاسیون شفاف و گسترده ای خلق گردد. در هر کدام از 5 اتاق های اصلی (workstation) قفسه ها و کمدهایی طراحی شده تا شلوغی ابزار و وسایل اتاق را کاملا رفع کند، و از رنگ های متنوعی برای تزیئن هر کدام از اتاق بهره بردند. 

با توجه به این موضوع که کارفرما درخواست فضایی هیجان انگیز با سیرکولاسیونی شناور را داده بود، انتخاب متریال و رنگ فضا پیش از طراحی صورت گرفت تا سرعت اجرای کار افزایش یابد. با وجود اینکه هیچ کدام از طراحان و گرافیست های شرکت که در طبقه چهارم شرکت کار می کردند، به واسطه ویژگی های بصری مشابهی که در طراحی طبقه دوم صورت گرفته، نسبت به فضاها  عرصه های طبقه دوم احساس غریبگی نکرده و هیچ گونه بیگانگی با طراحی طبقه دوم ندارند.

با استفاده از همان متریال و موادی که قبلا در طراحی و ساخت طبقه چهارم شرکت مورد استفاده قرار گرفته بود، طبقه دوم را طراحی کرده اند. البته طبقه دوم دارای شخصیت مجزا بوده و از ویژگی های برتر طراحی طبقه چهارم هم بهره جسته است. معمارن شرکت با کمک هندسه گرافیک و رنگ های متنوع، هسته کل ساختمان را طراحی کردند، و ترکیبات رنگی جدید را به امضای کار خود تبدیل نموده اند. 

تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7733.html