رستوران تمام بتنی لواسان از گروه معماری بوژان

تحریریه معماری آرل
معمار : استودیو معماری بوژان
موقعیت پروژه: لواسان، تهران، ایران
طراحی ارشد: حامد بدری احمدی
تیم طراحی: ندا وزیری، فاطمه شریعتی، پرستو پیرای، هانیه صفری، کاوه دادگر
متراژ پروژه: 540 متر مربع
سال طراحی و ساخت: 2017

طراحی رستوران لواسان جدیدترین پروژه گروه معماری بوژان می باشد. در این پروژه یکی از چالش های اصلی طراحی مواجه شدن با چهارچوب های مفهومی و تجربیات گذشته بود. این رستوران نه تنها از طرحی منحصربه فرد و نمادین بهره برده، بلکه تلاش در تشویق کردن کاربران در سیاحت در ماهیت کلی ساختمان داشته است. هدف اصلی طراحی رستوران یک موضوع بوده: ارائه رستورانی با بودجه محدود کنار بلوار اصلی لواسان. در تجزیه و تحلیل اولیه سایت به این نتیجه رسیدیم که گوشه شمال شرقی می بایست چرخیده شود تا بازخورد ساختمان نسبت به ترافیک بلوار اصلی و ورودی رستوران مثبت باشد. 

ما توسط یک برنامه آگاهانه ورودی رستوران را از بلوار به کوچه هدایت کردیم تا مشتریان از طریق کوچه وارد رستوران شوند. با این تغییر رویه در طراحی ورودی مشتریان را مجبور می کنیم که اطراف ساختمان حرکن کنند و سپس به ساختمان وارد شوند. ورودی مانند یک مسیر کمربندی می ماند و مراجعه کنندگان پس از دور زدن ساختمان با آن مواجه می شوند. همین تأکید بر چرخش ساختمان و خلق معنایی متفاوت از ورودی، عملکرد بخش رستوران را از سرویس دهی مجزا کرده است. ورودی رستوران باعث شده تا حجم پایین و بالا از هم جدا باشند. 

ما سعی کردیم در طول فرایند طراحی ساختارهای معماری را حفظ کنیم. به این دلیل که تمام عناصر و المان های رستوران از ساختارهای مکانیکی و صنعتی تشکیل شده اند. چون یکی از اهداف طراحی پروژه به این شیوه برجسته کردن نقش کلیدی ساختار است. دلیل ایجاد چنین ساختار صنعتی بودجه محدود پروژه بود و همین امر به حذف متریال های گران قیمت و اضافه منجر شد. این فرایند باعث شد تا عملکرد فضای رستوران بیش تر از تزئینات غیرضروری مد نظر قرار گیرد. 

اتخاذ کردن چنین تصمیماتی پیچیده است. در نظر گرفتن بودجه محدود و عدم تجربیات تکنولوژیکی در پروژه روند کار را برای تیم معماری سخت تر کرد. با توجه به کاربری رستوارن می توان مشاهده کرد که سخت و ساز مجموعه بی عیب و نقص نیست، اما ظاهر بصری تزئینات ظاهری به همراه عملکرد، ایده کارفرما و ویژگی های مثبت پروژه را به نمایش گذاشته است. به عنوان مثال پوشش کاملا بنتی که یک فضای اکسپوز خلق کرده از تمام خصوصیات زیبایی شناسی بهره برده و اجرای ساختمان را به لحاظ اقتصادی سهل نموده است. تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-6689.html