طراحی داخلی دفتر اداری با پلان مدور

مترجم: الهه کاشی
معماری: Net Mimarlik
موقعیت: Istanbul, Istanbul, Turkey
مساحت: 500.0 متر مربع
سال: 2016
دفتر اداری فوق در واقع در ترکیه دارای پلان دایره بوده که بدین منظور چالش طراحی این پروژه استفاده از هندسه مدور ساختمان و ایجاد فضایی کارآمد بوده است. در واقع فرآیند طراحی به گونه ای است که از یک هسته شروع و فضاهای مختلف دفتر، دور تا دور این هسته جانمایی می شوند.
یکی دیگر از ویژگی های طراحی، استفاده از پارتیشن ها و دیوار های شیشه ای شفاف برای هر یک از اتاق ها است که هدف از آن نیز ایجاد تعامل بین کارمندان می باشد.

در ادامه می توان به سازه ی چوبی دور ستون، در فضای مرکزی اشاره نمود که  به صورت مجسمه ای با لایه های چوبی طراحی شده و علاوه بر جنبه ی تزیینی و نمادین آن، محل نگهداری تلوزیون نیز به شمار می رود.


تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5270.html