نگاهی به طرح منتخب مرکز گردشگری، در چشم اندازهای گرینلند

تحریریه معماری آرل
یک شرکت معماری دانمارکی، برنده ی مسابقه ی بین المللی طراحی مرکز گردشگری در چشم انداز های یخبندان گرینلند شد. در واقع این مسابقه برای توسعه گردشگری در گرینلند برگزار شد تا طرحی متناسب برای درک یخبندان و چشم اندازهای آن انتخاب شود.
ساختار این طرح دارای فرمی چوبی و منحنی می باشد که از لبه ی دره فراتر رفته است. همچنین سقف شیبدار آن به عنوان نقطه عظیمی برای پیاده روی و مشاهده غروب آفتاب عمل می کند و در ادامه، نمای باز پروژه به منظور برقراری ارتباط با فضای اطراف طراحی شده است.


 
لذت حضور در یک فضای بی رحم اما بکر و طبیعی و تماشای طبیعتی محصور کننده در زیر سایه آسایش و امنیت به وجود آمده حاصل از ترکیبی هارمونیک، که برای یک ناشناس از دنیای دیگر نشانی از حیاتی هوشمند را دارد. (رضا اسلامی)


امید است که این پروژه بسیار شاعرانه و رویایی در پاییز سال 2020 برسد.تحریریه معماری آرل
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4605.html