طراحی غرفه فرهنگ روستاهای آفریقا در میلان

مترجم: پروانه شاه سوار
معماری: Kere Architecture
موقعیت: Milan, Italy
سال: 2016
طراح، یک غرفه نمایشگاهی را با استفاده از چوب و سنگ در شهر میلان ایتالیا در عمارت Palazzo Litta ساخته که با گیاهان بومی منطقه در اطراف میلان پوشانده شده است. این نمایشگاه الهام گرفته از پویایی اجتماعی و فضایی روستاهای آفریقا است که قصد دارد با ایجاد مسیرهای منحنی شکل به برخوردهای اجتماعی و گردهمایی افراد کمک کند. سه دایره سنگی در مرکز این نمایشگاه قرار دارند که با سازه ای از چوب و گیاهان پوشانده شده اند و ترکیبی از حس شفافیت و فرم را در بیننده ایجاد می کنند. صندلی ساخته شده توسط طراح Kere، با استفاده از چوب های سرو و با الهام از صندلی های دست ساز آفریقایی طراحی شده اند. این صندلی ها، ZIBA نام دارند و با استفاده از تکنولوژی های مدرن ساخته می شوند. این ساختمان در گذشته متعلق به یک خانواده نجیب زاده ایتالیایی بوده و وقایع تاریخی و سیاسی مهمی در آن اتفاق افتاده است. شخصیت های معروفی همانند ناپلئون بناپارت و مارگارت ترازا در جشن های برگزار شده در این فضا حضور داشته اند. بنابراین Palazzo Litta می تواند، مکان مناسبی برای تلفیق فرهنگ های مختلف و نمایش آن ها باشد. طراح این سازه بیان می کند که این مکان با ورودی بی نظیر و فضاهای مخفی اش بسیار حیرت انگیز است.

تحریریه معماری آرل
مترجم: پروانه شاه سوار
منبع: archdaily

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4240.html