طرح فروشگاه اپل (Apple Store) کانادا


مترجم: مهرداد نجیب زاده
معمار: نورمن فاستر
سال اتمام پروژه: 2015
متراژ بنا: 188 متر مربع
کارفرما: Apple
فروشگاه اپل (Apple Store) وست لیک کانادا، یک محل کامل و بزرگ با تمام امکانات موجود برای کاربران دستگاه های اپل می باشد. طراحی ویژه و ساده این فروشگاه به ارتفاع 12 متر به مانند تمام نمونه های مشابه است و فقط امضای طراحی متفائتی را از این فضاها به نمایش گذاشته است. پله های شیشه ای با جزئیاتی چشمگیر و ساده، فضا را بی اندازه زیبا کرده است. استفاده از شیشه در پله ها به مانند دیگر های نورمن فاستر به شمار می رود. سبک کار وی به گونه ای است که شیشه از ملزمات طرح های وی به شمار می رود.طراحی داخلی فروشگاه اپل استور - استانبولتحریریه معماری آرل
منبع: Foster+Partners

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2488.html