• شرایط و ضوابط
 • آثار ارسال شده
 • ثبت نام
 • صفحه اصلی
 • مشخصات طراح :

  نام : محمد دهقانی اشکذری
  شهر : یزد
  دانشگاه : ازاد اسلامی واحد یزد
  استاد راهنما :مهندس مهدی اژدری

  امتیاز :

  امتیاز اثر : 98.95 درصد
  تعداد آرا : 3217 نفر

  امتیازی که شما داده اید :

  مشخصات طرح:

  عنوان طرح: مدرسه ی معماری

  کانسپت طرح :
  سناریو طراحی خطوط اولیه ی بنا با یک تک ستون هایی اغاز می شود تک ستون هایی که سوال چرایی وجودشان را ازمخاطب سوال می کنند. قرار گیری این ستون ها بر روی محور خود و زاویه ی دید مخاطب تازه وارد شده و قرار گیری حجم نهایی در انتهای این محور نقش ستون ها را پر رنگ تر می کند. حرکت در بین این ستون ها به جبر لند اسکیپ طراحی شده مخاطب را از فکر رسیدن به بنا خارج کرده و سرگرم لذت بردن از بازی اب و محوطه می کند و نا خدا گاه مخاطب را به بنا می رساند. با نزدیک شدن به بنا بار سقف ورودی بر روی ستون ها وارد شده و ستون ها نقش سازه ای خود را بازی میکنند رفته رفته ستون جای خود را به دیوار داده در جایی درون این دیوار خالی شده ونشیمن گاهی می سازد . ودوباره ستون وارد فضا می شود این ستون ها گاهی خود را پشت دیواری پنهان کرده و با حرکت مخاطب وگذر از ان دیوار ستون ها نقش خود را دو باره از سر می گیرد از طرفی در این پروژه دیالوگ های جالبی بین ستون ها ودیوارها بر قرار شده ستون ها خود را در داخل دیوارها پنهان نمی کنند دیوارها ستون هارا در اغوش می گیرند و یا با رسیدن به ان ها راه خود را کج کرده و مسیر دیگری را برمیگزینند. ستون ها در داخل فضا حوضه های فضایی را تعریف می کنند. دیوارها شاید در روی پلان یک جنس به نظر ایند اما در داخل و خارج فضا متفاوت اند دیوار داخلی که از ترکیب بتن و چوب بوده(گرم و سرد) وقتی از فضای داخل خارج میشود با درختچه هایی اصلاح شده و هماهنگ با ابعاد هندسه ی خود امتداد می یابند. این بود مثالی موردی از رابطه ی ستون و دیوار واین روابط میسرنمیشد مگر با تفکری ریشه ای در کانسپت‌، برسی بقیه ی موارد از این گفتار خارج است. در پایان می توان گفت :در این پروژه کاراکتر های فضا (دیوار،ستون ،سقف ،مبلمان ،پوشش گیاهی و....)بی ارتباط با یکدیگر نیستن و کاراکتری وارداین بازی معمارانه نمی شود مگر این که ارتباطی با کاراکتر قبلی داشته باشد و یا کاراکتر بعدی خود را تعریف نماید.


  نوع طرح : فرهنگی

  تاریخ ارسال:1395/05/09

  شماره طرح:339
  طرح قبلی
  طرح بعدی
  با اشتراک گزاشتن لینک صفحه طرح ، ایده خود را به همه نشان دهید

  برترین آثار از نظر تعداد آرا

  Web Statistics