• شرایط و ضوابط
 • آثار ارسال شده
 • ثبت نام
 • صفحه اصلی
 • مشخصات طراح :

  نام : فرشته درویش زانوسی
  شهر : تهران
  دانشگاه : پارس
  استاد راهنما :مهندس اخلاص پور

  امتیاز :

  امتیاز اثر : 86.86 درصد
  تعداد آرا : 7 نفر

  امتیازی که شما داده اید :

  مشخصات طرح:

  عنوان طرح: مجتمع مسکونی در محله سیروس

  کانسپت طرح :
  لایه های از تیپولوژی که در واقع بررسی ریاضی و هندسی و شکلی ، تعمیمی سه گانه با توجه به نورگری و دسترسی می باشد که باید در مجموعه های مسکونی مورد توجه قرار گیرد ماتریسی تیپ دراین فرایند مطالعاتی در نظر گرفته شد و مورد بررسی قرار گرفت ماتریسی از الگوهای میان اندازه در این ماتریس آمدیم خانه های محله را در دوره های مختلف بررسی کردیم و در ماتریس خرده فضاها فضاهای داخلی خانه را در نظر گرفته و از ابعاد کوچک تا بزرگ را مورد بررسی قرار دادیم تا به الگو مناسب برای محله سیروس برسیم دیاگرام گرایش سکونت در واقع کروکی از خانه های کهن سیروس بود که مورد توجه قرار گرفت لایه همسایگی در واقع چیزهایی که مردم سیروس به آن عادت کرده بودند و نیاز بود که در مجموعه های مسکونی هم داشته باشند لایه مرفولوژی عکس از سال های گذشته و سیر تکامل خانه تا 1381 بود لایه اقلیم در واقع ماتریسی بود که بهترین نور سایه و درختکاری ... در محله در نظر گرفته شد و لایه حقوق اسکان دیاگرامی بود برای توزیع مناسب فضاهای عمومی و پیاده و سواره به توجه به منشور حقوق اسکان


  نوع طرح : مسکونی

  تاریخ ارسال:1395/04/26

  شماره طرح:166
  طرح قبلی
  طرح بعدی
  با اشتراک گزاشتن لینک صفحه طرح ، ایده خود را به همه نشان دهید

  برترین آثار از نظر تعداد آرا

  Web Statistics