مسابقه طراحی مبلمان اداری

نظر سنجی عمومی مسابقه طراحی مبلمان اداری


با پایان مهلت ارسال آثار، از تاریخ 12 الی 20 خرداد ماه، نظر سنجی عمومی طرح های ارسالی در وب سایت آرل (www.arel.ir) آغاز شده است. تمام طرح های ارسالی، بدین وسیله در مرحله ی اول به نظر سنجی عمومی گذاشته شده اند. تمام شرکت کنندگان در مسابقه، کاربران و معماران عزیز می توانند در این نظر سنجی شرکت نمایند. نحوه ی تاثیر نظر سنجی عمومی در رتبه بندی نهایی آثار، متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با پست الکترونیکی arel_ag@yahoo.com یا شمارهای : 26408519 - 021 26408520 - 021 تماس حاصل فرمایید.

آمار نظر سنجی

کمیل عمانی : 70669

حانیه قهرمانی : 57451

هانیه جهان مهر : 39391

هانیه جهان مهر : 18221

عباس سلیمی : 14602

نگار میخی : 10338
نام طراح : یاسر حسینقلی پور
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 135
 
نام طراح : یاسر حسینقلی پور
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 190
 
نام طراح : یاسر حسینقلی پور
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 106
 
نام طراح : عباس سلیمی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 14602
 
نام طراح : سجاد نظری
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 279
 
نام طراح : نقش یاد
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 404
 
نام طراح : عارف راعی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 112
 
نام طراح : نگار میخی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 10338
 
نام طراح : کاوه کیا
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 1032
 
نام طراح : امیر محمد بهار وند
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 108
 
نام طراح : زهره اسانلو
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 209
 
نام طراح : سحر طباطبایی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 134
 
نام طراح : حامد آشوری
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 261
 
نام طراح : محمدرضا ترابی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 110
 
نام طراح : علی دهقانی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 164
 
نام طراح : سپهر مهاجرانی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 813
 
نام طراح : گروه فرم
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 158
 
نام طراح : بهار قاسمی جاوید
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 241
 
نام طراح : بهار قاسمی جاوید
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 168
 
نام طراح : سودابه نارویی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 222
 
نام طراح : سمیرا قاسمی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 158
 
نام طراح : رضوانه خیرخواه
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 3148
 
نام طراح : مژگان رضاخوانی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 3482
 
نام طراح : مژگان رضاخوانی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 3436
 
نام طراح : هوشنگ تبریز
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 303
 
نام طراح : هانیه جهان مهر
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 39391
 
نام طراح : هانیه جهان مهر
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 18221
 
نام طراح : گروه رادیس
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 117
 
نام طراح : گروه رادیس
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 107
 
نام طراح : گروه طراحی بوم
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 424
 
نام طراح : گروه طراحی بوم
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 511
 
نام طراح : امیر محمدی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 2548
 
نام طراح : معظم کاکوی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 122
 
نام طراح : حسین تجری
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 116
 
نام طراح : سعید خردمند
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 102
 
نام طراح : سعید خردمند
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 112
 
نام طراح : مفرح کفایی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 116
 
نام طراح : بهار جوادیان سالمی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 105
 
نام طراح : گروه pointstudio
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 105
 
نام طراح : میثم گفتاری
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 150
 
نام طراح : حامد کوثری زاد
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 118
 
نام طراح : پوریا درویشی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 107
 
نام طراح : شقایق امامی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 170
 
نام طراح : محمد علی صمدی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 116
 
نام طراح : گروه پازل
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 103
 
نام طراح : نرگس قنبری
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 1078
 
نام طراح : مهری دهقانی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 117
 
نام طراح : محمد شکوهی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 105
 
نام طراح : مهران علی نژاد
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 5754
 
نام طراح : حانیه قهرمانی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 57451
 
نام طراح : گروه سامر
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 1321
 
نام طراح : سپیده شیرزادی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 1025
 
نام طراح : مهرداد نجیب زاده
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 153
 
نام طراح : کمیل عمانی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 70669
 
نام طراح : علیرضا نجفی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 320
 
نام طراح : علیرضا نجفی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 450
 
نام طراح : محمدرضا صالحی
طراحی مبلمان اداری
طراحی مبلمان اداری
تعداد آرا : 197
 

تمامی حقوق متعلق به مسابقه طراحی مبلمان اداری. می باشد.

Web Statistics