دانلود جزوه ی مصالح ساختمانی استاد رنجبری

تحریریه معماری آرل
برای آشنایی دانشجویان معماری با درس مصالح ساختمانی جزوه ی استاد رنجبری از دانشگاه تبریز را قرار دادیم. در ادامه با آرل همراه باشید.

دانلود جزوه ی مصالح ساختمانی استاد رنجبری

تحریریه معماری آرل
منبع: cet90

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-924.html