آموزش ویدیویی کامل تنظیمات وی ری (Vray)
برای رسیدن به یک رندر با کیفیت با در نظر گرفتن مدت زمان رندر باید تنظیمات مناسبی را نسبت به صحنه خود انجام دهیم هر صحنه تنظیمات خاص خود را دارد. در این آموزش تمامی پارامتر های موتور رندر ویری را آموزش می بینیم و یاد خواهیم گرفت در چه صحنه ای چه تنظیمات می تواند برای ما مناسب باشد. با آرل همراه باشید.


تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-901.html