دانلود پلان روستای چنارتحریریه معماری آرل
روستاي چنار از توابع بخش زاوین شهرستان کلات، در 60 کيلومتري شهرستان کلات و 90 کيلومتري مشهد قرار گرفته است.

دانلود پلان روستای چنار

تحریریه معماری آرل
منبع: آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-780.html