طرح هادی روستای زینگرتحریریه معماری آرل
زینگر، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان چناران در استان خراسان رضوی ایران است. در این پست پلان دانه بندی روستای زینگر قرار داده شده است.

دانلود پلان طرح هادی روستای زینگر

تحریریه معماری آرل
منبع: آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-779.html