دانلود کتاب آموزش اسکیس و راندو 

تحریریه معماری آرل
برای هر دانشجوی معماری ضروری است که به فن اسکیس و راندو تسلط داشته باشد. در این بخش کتابی را برای آموزش اسکیس و راندو قرار دادیم. برای دانلود با ما همراه باشید.


منبع: IRDWG
تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-754.html