دانلود دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری


 
 
گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
این نمونه سوالات مربوط به جزئیات (دیتیل) ساختمانی مربوط به رشته معماری است. جهت دانلود دفترچه به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 

دانلود دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-726.html