دانلود پلان خوابگاه دانشجویی


تحریریه معماری آرل
نمونه ای از پلان خوابگاه دانشجویی برای دانلود آماده کردیم. در این فایل پلان مبله، پلان تاسیسات، پلان پی ریزی، پلان اجرایی و نماهای خوابگاه دانشجویی موجود می باشد.

دانلود فایل پلان حوابگاه دانشجویی

تحریریه معماری آرل
منبع : bibliocad

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-721.html