دانلود پلان و نما و مقطع خوابگاه دانشجویی


تحریریه معماری آرل
در این پست نمونه پلان خوابگاه دانشجویی را قرار دادیم که دارای 2 بلوک مجزا می باشد. هر یک از این بلوک ها پلان تیپ طبقات و نما و مقاطع را دارا می باشد.

دانلود فایل پلان خوابگاه دانشجویی

تحریریه معماری آرل
منبع : bibliocad

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-719.html