دانلود پلان آمفی تئاتر مرکز هنریتحریریه معماری آرل
آمفی تئاتر، تئاتری است که درآن تماشاگران روبه روی بازیگران قرار نمی گیرند بلکه دورتادور آنان درچند ردیف می نشینند.آمفی تئاتر گاه ساختمانی کامل است وگاه محوطه ای روباز که گرداگرد آن مکانهایی درچند سطح برای نشستن وجود دارد. در این قسمت یک پلان آمفی تئاتر مدور را برای دانلود قرار داده ایم.

دانلود فایل زیپ پلان آمفی تئاتر

تحریریه معماری آرل
منبع : bibliocad

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-675.html