پلان اندازه گذاری و چیدمان های رایج پارکینگتحریریه معماری آرل
برای طراحی و چیدمان پارکینگ از یک سری اصول و اندازه گذاری و زوایای رایجی استفاده می شود که در این پست چیدمان های آن ها را با ابعاد و اندازه های لازم قرار دادیم. برای انجام  طراحی و چیدمان پارکینگ باید طبق یکی از این اصول پیش بروید.

دانلود فایل زیپ پلان اندازه گذاری و چیدمان پارکینگ

تحریریه معماری آرل
منبع : bibliocad

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-666.html