دانلود پلان مهد کودک 2 طبقهتحریریه معماری آرل
مجموعه پلان طبقات و تاسیسات ساختمان مهد کودک دو طبقه ای را می توانید در این قسمت دانلود کنید. علاوه بر سازماندهی فضاهای عمومی و لازم در یک مهد کودک زمین و محوطه بازی نیز در این نمونه طراحی شده است.

دانلود فایل زیپ پلان مهد کودک دو طبقه


تحریریه معماری آرل
منبع : bibliocad

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-665.html