پلان کامل بیمارستان با 100 تخت برای دانلود پلان کامل بیمارستان 100 تخته و فایل اتوکد dwg آن همراه آرل باشید.

دانلود فایل اتوکد پلان بیمارستان 


تحریریه معماری آرل
طراح : مهرداد نجیب زاده و آرش مقدم
منبع : آرللینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-532.html