پلان خانه آبشار از فرانک لوید رایت
 

پلان خانه آبشار از فرانک لوید رایت 


خانه آبشار یکی از کارهای استاد Frank Lloyd است که اندیشه هنری و معمارانه دنیا را دگرگون نمود. در دهه اخیر به واسطه رقم ظاهری او به (سوی) دید بعنوان مبتکر جسور شناخته شد.  در ادامه برای شما معماران عزیز پلان های از این خانه را جمع آوری کرده ایم.


 

 


 

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-447.html