دانلود ویدئوی آموزشی آرشیکد 14


 

دانلود ویدیوی آموزش آرشیکد 14


قسمت اول:  دانلود ویدئوی بخش اول - دانلود ویدئوی بخش دوم - دانلود ویدئوی بخش سوم - دانلود ویدئوی بخش چهارم 

 قسمت دوم: دانلود ویدئوی بخش اول - دانلود ویدئوی بخش دوم - دانلود ویدئوی بخش سوم 

رمز فایل : www.irmemar.blogfa.com

بعد از دانلود تمامی بخش های یک پارت، بخش ها را در یک پوشه ذخیره کرده،و بعد از حالت فشرده خارج کنید.

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-378.html