دانلود کتاب آموزشی رویت


مدتی است نرم افزار رویت به یک نرم افزار محبوب و پر تقاضا در ایران مبدل شده است و بسیاری از مهندسان معماری و همچنین عمران در صدد یادگیری این نرم افزار پر کاربرد هستند آموزش این نرم افزار در ایران ان گونه که باید انجام نمی شود.سایت گروه معماران آرل دانلود آموزشی کامل از مبتدی تا پیشرفته را برای دانلود گذاشته است.


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-264.html