طراحی شعب بانک ملت توسط گروه معماران آرل - استان تهران

گروه معماران آرل به عنوان یکی از بزرگترین و فعالترین شرکتهای معماری و معماری داخلی، طراحی و نظارت اجرای تعداد بسیار زیادی از شعب بانک ملت سراسر کشور را بر عهده داشته است.در استان تهران طراحی و نظارت اجرای بیش از 150 شعبه از شعب بانک ملت استان بر عهده ی گروه معماران آرل بوده است. به عنوان اولین گام از معرفی شعب بانک ملت انجام شده توسط گروه معمارن آرل، به معرفی برخی از شعب بانک ملت استان تهران می پردازیم و در ادامه به شعب انجام شده در سایر استان ها خواهیم پرداخت. نمونه ای از شعب طراحی شده بصورت زیر است:

بانک ملت شعبه ی بازار آهن

سال اجرا : 1391

بانک ملت شعبه ی سه راه وحیدیه

سال اجرا : 1391

بانک ملت شعبه ی اسوه

سال اجرا : 1391

بانک ملت شعبه چهارراه رشید

سال اجرا : 1391

بانک ملت شعبه ی فرهنگسرای بهمن

سال اجرا : 1391
نمای شعبه بعد از اجرا

بانک ملت شعبه ی دمیر

سال اجرا : 1391


 

 

بانک ملت شعبه ی مصطفی خمینی

سال اجرا : 1391

 


بانک ملت شعبه ی آتی ساز

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا

بانک ملت شعبه ی بلوار ابوذر

سال اجرا : 1391

بانک ملت شعبه ی گلستان رباط کریم

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا


 


 


بانک ملت شعبه ی خیام

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرانمای شعبه حین اجرا نمای شعبه قبل از اجرا


 


 

بانک ملت شعبه ی خوش شمالی

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا

نمای شعبه قبل از اجرا 


 


بانک ملت شعبه ی نبوت

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا

شعبه حین اجرا نمای شعبه قبل از اجرا


 


 


بانک ملت شعبه ی نارنجستان

سال اجرا : 1391

رندر نمای شعبه


نمای شعبه قبل اجرا


 


بانک ملت شعبه ی نازی آباد

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا
نمای شعبه قبل از اجرا 


 


بانک ملت شعبه ی قلهک

سال اجرا : 1391

رندر نمای شعبه بعد از اجرا
نمای شعبه قبل از اجرا
 


 


بانک ملت شعبه ی رودکی

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا

شعبه حین اجرا نمای شعبه قبل از اجرا


 


 


بانک ملت شعبه ی سعدی

سال اجرا : 1391

رندر نمای شعبه بعد از اجرا
حین اجرا نمای شعبه قبل از اجرا 


بانک ملت شعبه ی سردار جنگل

سال اجرا : 1391


نمای شعبه بعد از اجرانمای شعبه قبل از اجراشعبه حین اجرا نمای شعبه قبل از اجرا


 


 


بانک ملت شعبه ی وزارت کار

سال اجرا : 1391

نمای شعبه بعد از اجرا

نمای شعبه قبل از اجرا

کارفرمایان گرامی جهت ارتباط با گروه معمارن آرل می توانند از طریق ایمیل و یا تماس با شماره های 7- 22901905-021 با گروه معمارن آرل ارتباط برقرار نمایند.

جهت ارتباط ایمیل اینجا کلیک کنید.

سایر پروژه های انجام شده توسط گروه معمارن آرل


معماری
طراحی داخلی
   

تبلیغات

محصولات

 


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-148.html