دیتیل و جزئیات دست انداز رامپ ها

جزئیات دست انداز رامپ ها
دست انداز آجری با در پوش سنگی  Det VC.K-01
دست انداز آجری با در پوش بتنی Det VC.K-02
دست انداز آجری با در پوش بتنی Det VC.K-03
دست انداز بتنی Det VC.K-04

در این بخش برای شما همراهان آرل، دانلود دیتیل دست انداز رامپ های آجری و بتنی با درپوش های سنگی و بتنی را آماده کرده ایم. شما می توانید این فایل های اجرایی را به صورت DWG دانلود کنید.

 

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/Pages-View-1377.html