۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

معماری آرل

دانلود پاورپوینت پله و انواع آن

تحریریه معماری آرل
پلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد. در این پاور پوینت اطلاعات مفیدی در باره ی انواع پله، فرم و جنس پله و ... خواهی آموخت. برای دانلود با ما در ادامه همراه باشید.

 
تحریریه معماری آرل
نشریه 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی از منابع معتبر برای درس ساختمان و آزمون نظام مهندسی می باشد. برای دانلود با ما در ادامه همراه باشید.

دانلود دیتیل های کتاب راهنمای ساختمان سازی دکترساعدسمیعی

تحریریه معماری آرل
کتاب عناصر و جزئیات ساختمان های متداول دکتر ساعدسمیعی، سالهاست که جزء منابع آزمون های نظام مهندسی و امتحانات بوده و دیتیلهای موجود در آن جزء معتبرترین دیتیلهای ساختمان سازی ایران است. برای دانلود با ما در ادامه همراه باشید.


دانلود جزوه ی ساختمان 2

تحریریه معماری آرل
 ﺑﺪﻧﺒﺎل اراﺋﻪ درس ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 1 ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺎت ﺳﻔﺖ ﮐﺎری و ﻧﺎزک ﮐﺎری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن می باشد، ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮی در ﻓﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن لازم است. برای آشنایی مختصر با این مباحث در ادامه با ما همراه باشید و جزوه ی ساختمان 2 را دانلود کنید.


دانلود جزوه ی ساختمان 1

تحریریه معماری آرل
جزوه ی پیش رو اطلاعات جامعی را در باره ی کلیه ی عملیات ساخت و ساز از مطالعات خاک و گودبرداری گرفته تا طراحی دیتیل و جزئیات در اختیار شما قرار می دهد. برای دانلود در ادامه با ما همراه باشید.

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.