معماری آرل

دانلود پاورپوینت پله و انواع آن


دانلود پاورپوینت پله و انواع آن

تحریریه معماری آرل
پلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد. در این پاور پوینت اطلاعات مفیدی در باره ی انواع پله، فرم و جنس پله و ... خواهی آموخت. برای دانلود با ما در ادامه همراه باشید.

دانلود نشریه 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 
تحریریه معماری آرل
نشریه 55 سازمان مدیریت و برنامه ریزی از منابع معتبر برای درس ساختمان و آزمون نظام مهندسی می باشد. برای دانلود با ما در ادامه همراه باشید.

دانلود دیتیل های کتاب راهنمای ساختمان سازی دکترساعدسمیعی

دانلود دیتیل های کتاب راهنمای ساختمان سازی دکترساعدسمیعی

تحریریه معماری آرل
کتاب عناصر و جزئیات ساختمان های متداول دکتر ساعدسمیعی، سالهاست که جزء منابع آزمون های نظام مهندسی و امتحانات بوده و دیتیلهای موجود در آن جزء معتبرترین دیتیلهای ساختمان سازی ایران است. برای دانلود با ما در ادامه همراه باشید.

دانلود جزوه ی ساختمان 2


دانلود جزوه ی ساختمان 2

تحریریه معماری آرل
 ﺑﺪﻧﺒﺎل اراﺋﻪ درس ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 1 ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺎت ﺳﻔﺖ ﮐﺎری و ﻧﺎزک ﮐﺎری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن می باشد، ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮی در ﻓﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن لازم است. برای آشنایی مختصر با این مباحث در ادامه با ما همراه باشید و جزوه ی ساختمان 2 را دانلود کنید.

دانلود جزوه ی ساختمان 1


دانلود جزوه ی ساختمان 1

تحریریه معماری آرل
جزوه ی پیش رو اطلاعات جامعی را در باره ی کلیه ی عملیات ساخت و ساز از مطالعات خاک و گودبرداری گرفته تا طراحی دیتیل و جزئیات در اختیار شما قرار می دهد. برای دانلود در ادامه با ما همراه باشید.