021-22901906

معماری آرل

دانلود پاورپوینت تاریخ شهر تهران از سال 1376 تاکنون

تحریریه معماری آرل
معماری امروز شهر تهران معماری است مغشوش و آشفته. شاید با شناخت این آشفتگیها بهتر بتوانیم مشکلات این شهر را حل کنیم. برای دانلود این پاورپوینت در ادامه با ما همراه باشید.