۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

معماری آرل
دانلود دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان، رشته معماری (آزمون ترسیمی)

گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
این دفترچه مربوط به آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری است. جهت دانلود دفترچه به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 

با آرل در ادامه همراه باشید...
 

دانلود نمونه سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان، رشته معماری(بخش دوم)

گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
این نمونه سوالات، شامل بخش دوم تست های عمومی رشته معماری است. جهت دانلود دفترچه به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 

با آرل در ادامه همراه باشید...

دانلود نمونه سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان، رشته معماری(بخش اول)

گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
این نمونه سوالات، شامل بخش اول تست های عمومی رشته معماری است. جهت دانلود دفترچه به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 

با آرل در ادامه همراه باشید...

دانلود دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری

گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
این نمونه سوالات مربوط به جزئیات (دیتیل) ساختمانی مربوط به رشته معماری است. جهت دانلود دفترچه به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 

با آرل در ادامه همراه باشید...

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.