۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

معماری آرل
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی

گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
در این جدول سرفصل هایی اعم از تفکیک اراضی شهری، انطباق شهری ساختمان ها، انطباق کاربری اراضی شهری، آماده سازی اراضی شهری و ... قرار داده شده است. این جدول مربوط به رشته شهرسازی می باشد. 

برای دانلود PDF عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی شهرسازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

آئین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
این قانون شامل سرفصل های زیر می باشد:
دفتر مهندسی، شخص حقیقی، شخص حقوقی، مقررات ملی ساختمان، اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان، اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان ها، ناظر، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، وزارت مسکن و شهرسازی، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و ترویج.

برای دانلود PDF مقاله، با آرل در ادامه همراه باشید...

آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی

گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
به منظور انتظام و انسجام امور حرفه ای کاردان های فنی (موضوع ماده 26) آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که منبعد در آئین نامه کاردان نامیده می شود، شاغل در رشته های معماری، شهرسازی، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برق، نقشه برداری، ترافیک و رشته های مرتبط با آن و همچنین ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه های مذکور و بالا بردن کیفیت خدمات آنها در تهران و در مراکز استان هایی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می کند.

جهت دانلود PDF مقاله، با آرل در ادامه همراه باشید...

آئین نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چهارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می باشد.  

برای دانلود PDF مقاله، با آرل در ادامه همراه باشید...

آئین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
اشتغال به کار کارگران به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی در هر محل- بر حسب مورد- از تاریخی که وزارت و مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور تعیین و اعلام کند مستلزم داشتن صلاحیت فنی است که از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه ای کشور که از این پس به اختصار "سازمان" نامیده می شود، احراز شود.

جهت دانلود PDF این مقاله، با آرل در ادامه همراه باشید...

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گردآورنده: مهرداد نجیب زاده
در این آئین نامه عبارت های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
قانون، مهندسی ساختمان، سازمان، نظام مهندسی استان، پروانه اشتغال، رشته های اصلی، رشته های مرتبط
اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی زدر بخش های مهندسی سازمان،در محل هایی که  تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی  و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستان ها و محل هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه ای ضروری است.  

جهت دانلود آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، با آرل در ادامه همراه باشید...

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.