۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

معماری آرل
در این بخش دیتیل های دست انداز برنامه و بودجه,جزئیات و دست انداز پله و...قرار داده می شود.
-دیتیل دست انداز رمپ معلولین
-دیتیل جزئیات دست انداز 1
-دیتیل دست انداز 2
-دیتیل کف سازی و دست انداز رمپ معلولین
-دیتیل نمای شیشه ای و دست انداز

برای دانلود و دیدن دتایل های دست انداز ، رمپ معلولین و نمای شیشه ای، همراه گروه معماری آرل باشید...

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.