معماری آرل

مجموعه کامل 100 دتایل اجرایی کف

دانلود دیتیل،دانلود دیتیل سازمان برنامه و بودجه

آشنایی و استفاده از جزئیات اجرایی ساختمان از مهمترین بخش های فاز2 در طراحی فنی نقشه های معماری بشمار می رود به همین دلیل امروز مجموعه ای کامل از دتایل های اجرایی در کف قسمت های مختلف ساختمان را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم.

این مجموعه شامل دتایل های اجرایی کف در  همکف و طبقات ، درز انبساط ، کف بام ، کف پنجره و نورگیر می باشد.

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.


دیتیل نظام مهندسی نصب تجهیزات مکانیکی


دیتیل نظام مهندسی نصب تجهیزات مکانیکی

تاسیسات مکانیکی در همکف جزئیات کانالهای تاسیساتی
تاسیسات مکانیکی در همکف جزئیات نصب توالت فرنگی
تاسیسات مکانیکی در همکف جزئیات نصب توالت ایرانی
تاسیسات مکانیکی در کف جزئیات کف شوی سرویس ها

برای دانلود این دیتیل ها نظام مهندسی همراه گروه معماری آرل باشید.

دیتیل و جزئیات کف با عایق


دیتیل و جزئیات کف با عایق 

کفسازی در همکف جزئیات کفهای عایق دار با پوشش ترکیبات نساجی (موکت)
جزئیات کفهای عایق دار با پوشش سرامیک
جزئیات کفهای عایق دار با پوشش چوب (پارکت)
جزئیات کفهای عایق دار با پوشش سنگ
جزئیات کفهای عایق دار با پوشش ترکیبات نساجی
جزئیات کفهای عایق دار با پوشش سرامیک
جزئیات کفهای عایق دار با پوشش پارکت
جزئیات کفهای عایق دار با پوشش سنگ

دیتیل کف سازی جایگاهها
دیتیل کف  برنامه بودجه
دیتیل و جزئیات کف پنجره
دیتیل کف سازی جایگاه خبرنگاران
دیتیل کف سازی و دست انداز رمپ معلولین
دیتیل و جزئیات کف سازی
دیتیل و جزئیات کف سازی جایگاه ویژه