۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

معماری آرل
در این بخش انواع دیتایل های اجرایی دیوار,مانند دیوار آجری,دیوار 35سانتی متری,دیوار محوطه,دیوار بتنی و دیوار خارجی و... ذکر می شود.
-جزئیات کف پنجره سنگی، دیوار آجری
-جزئیات کف پنجره سنگی، دیوار آجری
-جزئیات کف پنجره آجری، دیوار آجری
-جزئیات کف پنجره آجری، دیوار آجری
-جزئیات کف پنجره بتنی، دیوار آجری
-جزئیات کف پنجره، دیوار آجری
-جزئیات کف پنجره، دیوار آجری
-دیتیل اتصال به سقف و جزئیات کف پنجره ، دیوارهای آجری

برای دانلود و دیدن دتایل های کف پنجره همراه گروه معماری آرل باشید...
-دیتیل دیوار جانپناه، جزئیات با درپوش فلزی
-دیتیل دیوار جانپناه، اتصال به بام
-دیتیل دیوار جانپناه، اتصال به بام
-دیتیل دیوار حفاظ آجری با درپوش فلزی
 
برای دانلود و دیدن دیتیل های دیوار جان پناه همراه گروه معماری آرل باشید...
-جزئیات جانبی قاب فلزی در بر روی دیوار آجری
-جزئیات اتصال قاب فلزی در بروی دیوار آجری

برای دانلود و دیدن دتایل های قاب درها بر روی دیوار آجری همراه گروه معماری آرل باشید...


-دیتیل دیوار آجری با پوشش ، کاشی یا سرامیک (3)
-دیتیل دیوار آجری بدون پوشش نهایی
-دیتیل دیوار آجری با پوشش اندود سیمان
-دیتیل دیوار آجری با پوشش، سنگ
-دیتیل دیوار آجری با پوشش اندو گچی
-دیتیل دیوارهای اجری با پوشش آجرنما
-جزئیات بند کشی نمایان

برای دانلود و دیدن دتایل های دیوار آجری همراه گروه معماری آرل باشید...
-دیتیل برش دیتیل دیوار و درز انبساط
-دیتیل دیوار جانبی 1
-دیتیل دیوار سازی
-دیتیل اتصالات سقف و دیوار
-پلان برش دیتیل دیوار و درز انبساط
-پلان دیتیل دیوار و درز انبساط
-پلان دیتیل دیوار سازی
-پلان دیتیل اتصالات سقف و دیوار

 برای دانلود و دیدن دتایل های دیوار همراه گروه معماری آرل باشید...
عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.