021-22901905-6

معماری آرل
-جزئیات پله های داخلی اتصال به کف بالا
-جزئیات پله های داخلی اتصال ساختار پله به همکف
-جزئیات پله های داخلی اتصال به کف بالا 2
-جزئیات پله های داخلی اتصال ساختار پله به همکف 2

برای دانلود و دیدن دتایل های اتصالات پله های داخلی همراه گروه معماری آرل باشید...
-دیتیل آستانه سنگی در به سرویس
-دیتیل اتصال قاب فلزی به سرویس

برای دانلود و دیدن دتایل های آستانه در همراه گروه معماری آرل باشید...

-اتصال ستون بتنی و دیوارهای سبک پیش ساخته
-
اتصال ستون فلزی و دیوارهای سبک پیش ساخته
-اتصال دیوار اجری به ستون بتنی
-اتصال دیوار اجری غیر باربر به ستون فلزی

برای دانلود و دیدن دتایل های اتصالات دیوارها و ستونها همراه گروه معماری آرل باشید...

-اتصال دو سقف شیبدارفلزی با اختلاف سطح
-اتصال سقفهای شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای موجدار اردواز
-اتصال سقفهای شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای موجدار سیمانی 
-اتصال سقف فلزی عایق دار شیبدار با دیوار ماسونری
-اتصال سقفهای شیبدار و دیوار با پوشش پانلهای ساندویچی
-اتصال سقفهای شیبدارفلزی با پوشش پانلهای ساندویچی و دیوار فلزی
-اتصال سقفهای شیبدارفلزی عایق دار و دیوار عایق دار
-اتصال دو سقف شیبدارفلزی عایق دار با اختلاف سطح

برای دانلود و دیدن دتایل های سقفهای شیبدار همراه گروه معماری آرل باشید...

-اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش ورقهای موجدار ازبستی
-اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش ورق گالوانیزه
-اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش پانلهای ساندویچی
-اتصال سقف شیبدار با دیوار اجری با پوشش ورقهای ادواز
-اتصال سقف شیبدار فلزی و دیوار فلزی 

برای دانلود و دیدن دتایل های سقفهای شیبدار همراه گروه معماری آرل باشید...

-سقف ها و دیوارها
-درز انبساط در بام
-جزئیات ابروها
-جزئیات طاق ضربی
-اتصال شبکه نورگیر و دیوار اجری نمایان

برای دانلود و دیدن دتایل های سقف ها و دیوارها همراه گروه معماری آرل باشید...

-جزئیات بازشو پشت بام

برای دانلود و دیدن دتایل های سقف ها و ارتباطات قائم همراه گروه معماری آرل باشید...

-اتصال دیوا پیش ساخته بتنی با پی
-جزئیات کنج دیوارهای بتنی پیش ساخته
-اتصال دیوار اجری به دیوار  بتنی
-اتصال دیواره های دو جداره در کنج
-اتصال دیوار به ستونهای دو جداره ما بین و داخلی
-ازاره سنگی (اتصال دیوار بلوک بتنی با کرسی چینی )
-جزئیات ازاره سنگی (دیوار بلوک بتنی)
-جزئیات سازه های تقویتی (کنج دیوار)
-اتصال کنج دیوار در دیواربلوک بتنی غیر باربر غیر مسلح
-اتصال کنج دیوار در دیواربلوک بتنی باربر مسلح
-اتصال دیوار ماسونری و دیوار سبک پیش ساخته
-اتصال دو دیوار ( سبک پیش ساخته )
-اتصال ستون بتنی و دیوارهای سبک پیش ساخته
-اتصال دیوارهای فلزی عایق دار

برای دانلود و دیدن دتایل های جزئیات سایر دیوار اتصالات همراه گروه معماری آرل باشید...

-اتصال ستون بتنی به کف با عایق
-اتصال ستون بتنی به کف بدون عایق
-اتصال ستون فلزی به کف با عایق
-اتصال ستون فلزی به کف بدون عایق

برای دانلود و دیدن دتایل های جزئیات اتصال ستون ها و سقف ها همراه گروه معماری آرل باشید...

-اتصال دیوار سنگی با کرسی چینی
-اتصال دیوار اجری با کرسی چینی و کف
-اتصال قرنیز سنگی به دیوار
-اتصال دیوار اجری به کف بتنی
-اتصال دیوارهای دو جداره و پی
-اتصال دیوارهای دو جداره و کف
-اتصال دیوار بلوک بتنی با کف و پی
-دیوارهای بتنی پیش ساخته
-اتصال دیوار بلوک بتنی به کف بتنی
-اتصال دیوا فلزی با کف محوطه
-اتصال دیوار فلزی با پوشش ورق های ذوزنقه ای
-جزئیات درز انبساط کف و دیوار

برای دانلود و دیدن دتایل های جزئیات دیوارها و کف ها همراه گروه معماری آرل باشید...

مجموع ۱۲ رکورد - در ۲ صفحه
ارتباط با آرل
نشانی : تهران ، میرداماد ، جنب ایستگاه مترو میرداماد، انتهای خیابان کازرون جنوبی ، پلاک 3
تلفن تماس : 6-02122901905
فکس : ۲۲۹۰۱۹۰۷
ایمیل : info@arel.ir به شرکت آرل خوش آمدید.