۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

نویسنده : تحریریه آرل
تاریخ : دوشنبه , ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۲:۰۰
نقش و اهمیت پژوهش در عملکرد معماری
تحریریه معماری آرل
ماهیت معماری به عنوان یک حرفه کاربردی و عملی شناخته شده است اما  در واقع هر آنچه در فلسفه و رویکرد آن تفاوتی ایجاد می کند مبتنی بر کاربرد استدر عین حال عملکرد معماری از نظر ماهیت کاملاً زمینه گرا است. در هر پروژه ی طراحی ، اهداف معماران باید کاملاً مشخص باشد زیرا یک پژوهش جامع همیشه به تقویت طراحی از نظر زمینه و سازگاری با زمینه‌های کالبدی تاریخی و اجتماعی فرهنگی کمک می کند.
متخصصان معماری غالباً ادعا می کنند که مطالعات بر زمینه کاری آنها تأثیر چندانی نمی گذارداین برداشت می تواند نتیجه توهماتی باشد که اصطلاح "تحقیق" در ذهن ها ایجاد کرده و نیاز به توضیح کافی داردتحقیقات و پژوهش ، احتمالاً به دلیل ماهیت سیستماتیک آن اغلب به عنوان یک رویکرد نظری در یافتن پاسخ در نظر گرفته می شود  با این حال ، این مفهوم ساده شامل توسعه دانش یا تخصص در یک جهت خاص و معین ، با استفاده از یک روش کاملاً مشخص است بنابراین طرحی که توسط تحقیقات پشتیبانی می شود ، در مسیرهای تخصصی پیش می رود و از یک مزیت رقابتی قوی برخوردار استهمچنین به معماران کمک می کند تا توانایی های خود را به عنوان متخصصان مجهزتر تقویت کنند.
 از دیدگاه تئوریک، تحقیق می تواند خالص یا کاربردی باشدتحقیق در معماری ماهیت عملکردی دارد که  به معماران کمک می کند تا نیازهای مشتری را بهتر درک کنند ، زمینه های پروژه را ارزیابی کرده و عملکرد ساختمان را بهتر ارزیابی کنند (از نظر متریال و سایر اجزا آنها)
تحقیقات کاربردی در معماری به سادگی کشف و مستند سازی متریال و فن آوری ها نیستند معماران به عنوان طراحان محیط مصنوع ، مسئولیت ایجاد شرایط زندگی راحت برای کاربران خود را دارند و برای تحقق این اهداف ، پژوهش معماری به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند طراحی تبدیل می شود تا کاملاً کاربران خود را درک کرده و برای راحتی ، کیفیت زندگی و رضایت آنها را سبب شود.
به طور گسترده ، تحقیقات در عملکرد معماری می تواند فنی ، کاربردی یا مردم شناسی باشدتحقیقات فنی طراحان را قادر می سازد تا خود را با مصالح ساختمانی و فن آوری هایی که متناسب با شرایط هستند به روز کنندتحقیقات کاربردی شامل ارزیابی هایی است که به ارائه بهترین راه حل های طراحی از نظر چیدمان ، نما و انتخاب عناصر طراحی کمک می کندتحقیقات مردم شناسی به طور عمده با نیازهای سرنشینان و ارزیابی امنیت و کنترل دسترسی در ساختمان پس از  سکونت سروکار دارد ، که هر دو به احترام گذاشتن به ترجیحات فرهنگی اجتماعی کاربران و همچنین راحتی آنها کمک می کنند.
نقش و اهمیت پژوهش در عملکرد معماری
در بسیاری از کشورها و در خیلی از شرکت های معماری در ایران نیز تحقیقات معماری در عمل  ذاتا بخشی از پروژه است معماران برای درک بهتر پروژه خود و نیازهای مشتری مطالعات موردی انجام می دهند و بررسی و تجزیه و تحلیل متریال ها را به عهده میگیرند تا تصمیم بگیرند چه اقداماتی برای پروژه مناسب است همچنین در هنگام طراحی هر عنصر ، ترجیحات و انتخاب های مشتری را در ذهن دارند ، زیرا آنها در تجزیه و تحلیل پس از سکونت نیز مشارکت خواهند کرد.
البته چالش های خاصی وجود دارد که باید قبل از مطالعه وپژوهش ، با آنها کنار آمد و سپس پژوهش را به عنوان طرحی فراگیر در پروسه طراحی گنجاند. برای همین ، شورای معماری بایستی رهنمودهایی را ابداع کند که باعث اطمینان بیشتر معماران در انجام تحقیقات شود و معماران بتوانند ارزیابی خود را با دیگران نیز به اشتراک بگذارنداولین چالش پژوهش در کشور اطمینان از احراز هویت داده ها برای سهولت روند بایگانی و سخت گیری بیشتر در قوانین کپی رایت و مجوز هاست دومی ، آگاهی کارفرما از مولفه های اساسی فرآیند است به طوری که آنها مزایای تحقیق در پروژه خود را درک کرده و از آن قدردانی کنند و دیدگاه ها به پژوهش به عنوان امری زمان گیر و بدون کارایی تلقی نشودسوم، یک چارچوب و روش کاملاً مشخص برای انجام ارزیابی ها وجود دشته باشد که هیچ گونه حقوق و احساسات سرنشینان را نقض نکند.
نقش و اهمیت پژوهش در عملکرد معماری
پژوهش به یک پروژه معماری هدف و جهت می دهددامنه هر تحقیق عملکرد گرا با توجه به نیازها و ترجیحات مشتری انجام می شود و تعریف این مرز از آنجایی ضروری است که بلند پروازی معمار و پروژه او را کنترل می کندبا این حال مشخص است تحقیقات شامل آزمون و خطا استاز این رو ، باید آمادگی لازم را برای بدست آوردن نتایج مختلف داشت و در عین حال بی طرفانه به مطالعه ادامه دادهر پروژه وقتی با پشتوانه پژوهشی پشتیبانی شود ، قدرت فوق العاده ای پیدا می کند ، از این رو ، این عمل باید در هر مقیاس و در زمینه های مختلف تشویق و القا شودبه طور قاطع ، می توان گفت که تحقیقات یک مولفه ذاتی  برای هر طرحی معماری است.  

پژوهش در عملکرد معماری

معماری، یکی از هنرها و علومی که بر پایه ترکیبی از دانش فنی و هنری است که اهمیت بسیاری در جوامع دارد. همانطور که تاریخ انسانیت، بخشی از فرهنگ و تمدن‌های مختلف است، معماری به‌عنوان نمایانگر ایده‌ها، ارزش‌ها و تکنیک‌های مربوط به هر دوره تاریخی مورد توجه بوده است؛ اما در دنیای امروزی، با پیشرفت سریع فناوری و تغییرات اجتماعی، نیاز به تحقیقات در زمینه معماری بیش از پیش احساس می‌شود.

تعریف عملکرد معماری

عملکرد معماری، به مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و اقداماتی اشاره دارد که به طراحی و اجرای یک ساختمان یا فضای معماری منجر می‌شود. این عملکرد، شامل جنبه‌های مختلفی از جمله سازه، فرم، استفاده از فضا، مواد ساخت، بهره‌وری انرژی و تأثیرات زیست‌محیطی است.

اهمیت پژوهش در عملکرد معماری

اهمیت پژوهش در عملکرد معماری، عبارت ‌است از:

1. پژوهش بهبود فرآیند طراحی

با اجرای تحقیقات در زمینه‌های مختلف، مانند مواد ساخت، تکنولوژی ساخت و فضاپذیری، فرآیند طراحی معماری بهبود می‌یابد و این موضوع، منجربه ایجاد ساختمان‌هایی با کیفیت و کارآیی بالاتر می‌شود.

2. پژوهش در زمینه بهره‌وری انرژی

یکی از چالش‌های امروزه در عملکرد معماری، بهره‌وری انرژی است. تحقیقات در زمینه سیستم‌های انرژی‌زیستی و روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی، می‌تواند به بهبود عملکرد انرژی‌ ساختمان‌ها کمک کند.

3. بررسی تأثیرات زیست‌محیطی

پژوهش در زمینه تأثیرات زیست‌محیطی ساختمان‌ها، به معماران کمک می‌کند تا طراحی‌هایی بهتر و مطابق با محیط‌زیست انجام دهند که درنتیجه به سازگاری بیشتر با محیط منجر می‌شود.

نقش پژوهش در توسعه معماری

مهم‌ترین موارد در رابطه با نقش پژوهش در توسعه معماری، عبارت‌اند از:
  • ارتقاء تکنولوژی ساخت: تحقیقات در زمینه مواد ساخت و تکنولوژی‌های جدید ساخت، معماران را قادر می‌سازد تا از جدیدترین فناوری‌ها در طراحی و اجرای ساختمان‌ها استفاده کنند.
  • تحول در طراحی فضا: پژوهش در زمینه فضاپذیری و نحوه استفاده بهینه از فضاهای داخلی و خارجی ساختمان، به معماران کمک می‌کند تا طراحی‌ خود را به‌راحتی و با کارایی بیشتر ارائه دهند.
  • ایجاد فضاهای نوآورانه: پژوهش در زمینه معماری مدرن و فضاهای نوآورانه، امکان ایجاد ساختمان‌ها و فضاهایی با تجربه کاربری منحصربه‌فرد را فراهم می‌کند.

راهکارهای ترویج پژوهش در معماری

مهم‌ترین راهکارهای مهم ترویج پژوهش در معماری، عبارت‌اند از:

1. ایجاد محیط‌های پژوهشی

دولت‌ها و مؤسسات معماری، باید برنامه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای ایجاد محیط‌های پژوهشی و انجام تحقیقات در این حوزه را فراهم کنند. این محیط‌ها، می‌توانند شامل آزمایشگاه‌های معماری، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های متخصص در این زمینه باشند.

2. تشویق به همکاری بین‌المللی

همکاری بین معماران و پژوهشگران از کشورهای مختلف، می‌تواند به تبادل دانش و تجربیات جهانی در زمینه معماری کمک کند و باعث پیشرفت سریع‌تر این حوزه شود.

3. ترویج فرهنگ پژوهشی

برای افزایش توجه به پژوهش در معماری، باید فرهنگ پژوهشی در بین جامعه معماران و دانشجویان ایجاد شود. این کار، می‌تواند از طریق برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و آموزش‌های مرتبط صورت گیرد.

4. اعطای تسهیلات مالی

دولت‌ها و سازمان‌های معماری، باید با اعطای تسهیلات مالی و همچنین تسهیلات اعتباری، انجام تحقیقات در زمینه معماری را افزایش دهند و این امکان را برای معماران فراهم کنند تا به پژوهش‌های خود بپردازند.

تحریریه معماری آرل- غزاله عزالدین
منبع: thearchitecturetimes

 

تعداد بازدید : ۹۴۲
نسخه چاپی :  
ارسال نظرات

نظر شما :

مطالب مشابه

مشاوره معماری

برای داشتن فضای کارآمد و زیبا می توانید از مشاوره متخصصین آرل بهرمند شوید

02122901905
مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
شرکت طراحی دکوراسیون اداری 
طراحی و اجرای فروشگاه زنجیره ای

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


طراحی و ساخت ویلا
بازسازی ساختمان
اخذ تاییدیه کمیته نما 
طراحی داخلی مطب
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir