۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

نویسنده : تحریریه معماری آرل
تاریخ : دوشنبه , ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۵:۳۳
ساختمان مجموعه پردیس تئاتر حرفه ای تهران
نام پروژه: پردیس تئاتر تهران
موقعیت بنا: تهران، خاوران، جنب فرهنگسرای جوان
معمار: آرش مظفری
متراژ پروژه: 30000 متر مربع
مساحت ساخته شده: 16000 متر مربع
سال اجرای پروژه: 1386-1395
مراحل شكل گیری طرح
-پیشنهاد و ارائه برنامه برای تكمیل ساختمان نیمه كاره یك سالن تئاتر و ساختمان های پراكنده که قرار بود جایی را به عنوان یك مجموعه تجربی برای اهالی تئاتر با امكانات معمول مهیا نماید. پروژه از نظر كارفرما می بایست ساده و بدون تزئینات و ارزان ساخته می شد.
-آنچه در مواجهه با وضع موجود سایت مشاهده شد، شامل یک سوله عظیم به عنوان سالن تئاتر و مجموعه ای از سوله های کوچک تر بود كه نیمه ساخته به مدت یك دهه بدون محافظت در برابر شرایط جوی رها شده بودند و به صورت نیمه مخروبه دچار آسیب های جدی شده بود و امكان ارایه نظری را برای درك فضا و وضعیت فنی آن به صورت كامل نمی داد. بنابراین تنها نظری كه می شد داد، حذف اضافات و ساخته های نادرست تدریجی جهت اِمكان تحلیل سازه هایی بود كه بواسطه آن برداشت های ابعادی و اندازه فضا نیز میسر شود.
-سایت برای تیم به صورت مجموعه ساختمانهای سوله شكلی درآمد كه در امتداد هم یا پراكنده به دور هم چیده شده بودند. درست مانند جعبه های ریز و درشت كه حالا می بایست برنامه فضایی را در آنها چید. موضوع چیدمان و سادگی جعبه ها چیزی بود كه از ابتدا بسیار مورد توجه قرار گرفت و هدف اصلی طرح فضاها از كل به جزء قرار گرفت. از آنجا كه مشخص بود ساختمان قبلی بلافاصله پس از گودبرداری سایت و محوطه در گودی قرار می گرفت. به همین جهت لازم بود به صورت تدریجی محوطه بالاتر به اطراف ساختمان متصل شود. پس این امكان در فرض اولیه بوجود آمد كه ساختمان ها و تركیب آنها با ناظری روبرو می شوند كه كل آن را مانند شئ عظیمی در برابر خود دارند. ناظری كه بواسطه موقعیت توپوگرافی اطراف آن می تواند به اختلاف ارتفاع به عنوان پله و سكوی نشیمن تكیه كند.
-جانمایی یك برنامه شامل سالن اصلی و فضاهای پشت صحنه، كارگاه ها، سالن های تمرینی و تجربی در كنار هم با مقایسه استانداردها و بررسی نمونه های مشابه موجب شد كه میزان فضای مورد نیاز و حجم ناشی از آن در وضع موجود مشخص شود. بنابراین در بعضی از نقاط و فضاهای داخلی با كمبود فضا و در بعضی از جاها با رها شدگی فضاها مواجه گردیدیم. به همین علت در بعضی از نقاط لازم بود هسته ها در فضایی جدید قرار بگیرند و چیدمان آن ها موجب تولید فضاهای خالی در اطرافشان می گردید كه می بایست به عنوان فضاهای مكمل و جانبی برایشان برنامه ایجاد کرد.
-ایده بر مبنای قرارگیری و چیده شدن بود. آنچه كه خود سایت به ما می داد و آنچه برنامه بوجود می آورد و آنچه كه بنظر ما بهترین دیاگرام را ایجاد كرده بود، برای حفظ این دیاگرام تا انتهای پروژه و ساخت آن همه طرح ها و جزئیات بیرونی و داخلی می بایست از آن تبعیت می کرد.
ساختمان مجموعه پردیس تئاتر حرفه ای تهران

چیدمان و دکور

-با توجه به خواسته های كارفرما، پتانسیل های فیزیكی سایت، استانداردها و بعضی از خصوصیات پیشینه ای محیط و آنچه بر آن گذشته بود، ایده پروژه بر مبنای قرار گیری و چیدن و چیده شدن جعبه های عملكردی مورد نیاز یا موجود در كنار هم، روی هم و یا داخل هم تا رفع نیاز و درك مقیاس قرار گرفت.
-چنانكه پیشتر توضیح داده شد از این حیث برای طراحان تفاوتی بین پوسته بیرونی و شیء درونی وجود نداشت و همگی در امتداد بیرونی و درونی هم قرار گرفته و می گیرند و پس این ایده به عنوان كانسپت اصلی پروژه در تولید دیاگرام های اولیه و نقشه ها و جزئیات معماری كلی و داخلی قرار گرفت.
-این جعبه ها و چیدمان آن ها چنانكه توضیح داده شد در كنار هم، زیر و روی هم و نیز داخل هم وجود داشت و یا در نظر گرفته شد و با تمام این همجواری و تداخل ها به لحاظ عملكردی از هم جدا، اما مكمل یا متمم یكدیگر بودند. به همین جهت در بسط ایده این تمایز به صورت تركیبات رنگی گسترش یافت و این تركیبات رنگی از پوسته های بیرونی به درون فضاها امتداد یافت.
-تركیبات رنگی یا تركیبات مصالحی یا تركیبات بافتی یا تركیب همه آنها می تواند موجب تمایز احجام ، تفكیك برنامه ها ، تناسبات و ارائه و بسط ایده طرح شود. این جعبه ها جهت هماهنگی ترجیحاً در تركیب یكسان متریالی قرار گرفتند كه با رنگبندی متفاوت از یكدیگر جدا می شدند و بنابراین با توجه به وضعیت فعال سازه ای سوله ها می بایست از مصالح سبك و قابل نصب استفاده می شد.
-پوسته ها و اشیاء درون حجمی نیز به همین صورت در كنتراست یا همگونی با پوشش بیرونی تنظیم شدند. مثلا در جایی تركیب رنگی و مصالحی داخل تداعی کننده امتداد بافت بیرونی حجم است و در جای دیگر در تضاد كامل برای تحریك شبكیه ناظر و كشیدگی دینامیك با ایجاد سیركولاسیون بصری برای استفاده كنندگان و ناظرین می باشد. این تركیبات رنگی درون و بیرون به صورت رفت و برگشت و متقابل بوده است و نه تاثیر صرف درون از بیرون یا بالعكس.
ساختمان مجموعه پردیس تئاتر حرفه ای تهران

درون - بیرون

-برنامه پروژه در سه بخش قابل تفكیك است: دسته اول شامل سالن تئاتر اصلی با ظرفیت ١٠٠٠ نفر و امكانات فنی و پیشتیبانی آن. دسته دوم شامل سالن های كوچك تئاترهای تجربی كه در سوله های كوچك تر و جدا از سالن اصلی دور هم چیده شده اند و دسته سوم فضاهای مربوط به مردم ، مراجعه كنندگان، ناظران و عابران است كه به بیرون و درون ساختمان ها گسترده شده اند. برای چیدن این عملكردها در وضع موجود، لازم به قرار دادن بعضی از فضاهای مكمل مخصوصا به صورت پیش فضاها بود كه از همین خاصیت ساختمان های موجود و تركیب شكلی آنها استفاده شد.
-دسته اول یعنی همان مجموعه سالن اصلی، از سه جعبه مكمل بوجود آمده است. در این مجموعه جعبه های مكمل مهم ترین بخش سالن اصل تئاتر هستند كه بواسطه استانداردهای ابعادی، شیب و شكل به صورت یك توده معلق در حجم اصلی قرار می گیرند. این تعلیق و این حجم، مانند توده ای انرژی است و هسته اصلی كل اثر را تشکیل می دهد كه مانند یک شیء رنگین به نمایش گذاشته می شود و برای نمایش آن و فضای درون، پوسته ها شفاف می شوند و اینجا اثر معماری درون به فضای بیرون منتقل می شود. جعبه های دیگر، فضاهای پشتیبانی، صحنه و خدماتی هستند كه مربوط به آماده سازی بازیگران اند و مطابق با فعالیت های نمایشی شكل می گیرند و تغییر می كنند. معماری درونی این فضاها تابع استاندارد های مربوط به فعالیت های نمایشی و مصالح مناسب برای آكوستیك كردن آن بوده و باید ساده و با رنگ بندی های مناسب و هماهنگ باشد.
-در مجموعه سالن های كوچك ایده بر مبنای فضایی راحت و در دسترس و بدون تشریفات ویژه ای برای تئاتر های تجربی و دانشجویی یا آلترناتیو در نظر گرفته شد. این جعبه ها مانند جعبه های سیاه در درون و با كنتراست با رنگ گرم پوشش بیرونی طراحی شده اند این موضوع به دلیل تفكیك مجموعه از بخش اصلی ولی در امتداد و هماهنگی با آن تصور شده است.
-در بخش متصل به فضاهای در دسترس و عمومی تر دو بخش عمده وجود دارد كه شامل محوطه و لابی اصلی است. ایده ای کهدر مجموعه متمم سالن اصلی، لابی اصلی ورودی و جعبه های متمم ورودی و بوفه به نتیجه رسید یك فضای شفاف، روشن، شارپ با نور زیاد و دعوت كنندگی بی پیرایه برای مردم بود. از آنجا كه فضا و مقیاس آن بسیار بزرگتر از نیاز و تناسبات انسانی بود با قرار دادن دو بخش تحقیقی و تصویری در نیم طبقه ها، برنامه، یك لابی ساده را به یك فضای دینامیك هدایت كرد. سایر اشیاء ، فضاها ، كف ها و مبلمان به صورت عناصری موزه ای شكل در فضا چیده می شوند. از این رو فضای داخلی به سمت اشیاء ویژه نظیر مبلمان با طرح ها و رنگ هایی با كنتراست با فضا كلی جهت پیدا می كند یا مثلا مانند پله ها برای ایجاد حس تمایز و تشدید حس قرارگیری و جلب نظر و توجه نرم و دوار طراحی می شوند. سایر جعبه های الحاقی درونی و مجاور، در كنتراست با این روشنی در فضا قرار می گیرند. جعبه هایی مانند اتاق های تاسیسات، بوفه، ورودی، اطلاعات یا سكوها. 
-در طراحی، ایده بر امكان ایجاد یك مسیر سیال و ممتد بود كه هدایت گر استفاده كنندگان از بیرون به درون و مطابق با جهت ساختمان های موجود و قرارگیری فضاها باشد. قرارگیری سازه موجود درگودی منجر به ایجاد سكوهایی پله ای شكل در اطراف و انتهای سایت و مانند آمفی تئاتر روباز یا منظرگاهی مقابل ساختمان ها شد و به همین دلیل كل ساختمان و تركیب رنگی آن و نمایش تركیبات رنگی هسته سالن و لابی مانند صحنه یك سن تئاتر رفتار می كند. محوطه بیرونی به عنوان فضای نمایشی، مكمل فضاهای نمایشی داخل است و ایده نمایش های روباز مدرن و سنتی مانند تعزیه را فراهم می سازد. ذكر این موضوع از این جهت بود كه بر این مبنا چنین فعالیت هایی از آن نظر جذاب به نظر می آید كه پلت فرم ها یا سن های كوچك با متریال مشابه، سن های حرفه ای كه معمولا چوبی هستند را در لابی اصلی و در امتداد با ایده بیرون ایجاد می کنند.
ساختمان مجموعه پردیس تئاتر حرفه ای تهران
مردم و تراكم انرژی
-این موضوع كه مخاطبان این فضاها چه كسانی هستند در شناخت نحوه استفاده از فضا و به همین ترتیب اثرات متقابل فضا بر مردم و بالعكس اهمیت می یابد. این مجموعه سه دسته مخاطب دارد.به عنوان مثال:
"گروه اول مخاطبان عمومی و محلی اند كه به طور معمول از فرهنگسرای خاوران نیز استفاده می كنند کهبرای راحتی آنان جهت دسترسی به فضاها، در ساده تر كردن فضاها و بی آلایش جلوه دادن آن تاكید شده است. این دسته مخاطبان كه بیشتر شامل جوانان و به خصوص زنان و كودكان اند، گروه مهمی را شامل می شوند كه با توجه به شرایط اجتماعی منطقه و بالاتر بودن آمارهای بزه باید بتوانند با احساس راحتی در فضاها با مشاركت و استفاده بی واسطه در محیطی فرهنگی و ویژه به لحاظ عملكردی قرار گیرند.
گروه دوم دانشجویان و اهالی تئاتر های تجربی و مستقل هستند كه معمولا از ایده ها و فضاهای پرطمطراق گریزان اند و نیاز به فضاهای ساده و قابل انعطاف برای بسط ایده های خود دارند. سالن های سیاه و امكانات متنوع فنی آن در عین سادگی چنین شرایطی را برای آنها فرآهم می سازد.
گروه سوم مخاطبان تئاتر حرفه ای ، بازیگران حرفه ای و وابستگان به آنها هستند كه عموما از طبقات فرهنگی و متوسط شهری اند و تصور می شود كه مجموعه در حال ساخت در جشنواره های تئاتر با توجه به امكانات در نظر گرفته شده در مجموعه بسیار مورد اقبال و توجه قرار گیرد. مینیمالیست و تجردگرایی فضاها ضمن كیفیت بالای متریال درونی و بیرونی احجام و فضاها قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت و ضمن اینكه تضاد عمدی از بعضی اشیاء و مبلمان مورد نظر، موضوع پروژه را به سطحی بالاتر از یك برخورد معمول و مصالح گرا سوق خواهد داد."
-در تمام مراحل طراحی - معماری بیرونی پوسته، فضاها ، معماری داخلی فضاها و تركیبات رنگی و متریال - تلاش بر ایجاد فضاهای مینیمال و ساده با احجام خالص و تركیبات ساده بوده است و به جزء اشیاء موزه ای محدود جهت تلطیف فضا و بازی های معمارانه تلاش شده است هارمونی عمومی در بیرون و درون رعایت شود. منظور از اشیاء موزه ای، گرانقیمت بودن یا تاریخی بودن آنها نیست، منظور اشیاء ای است كه در كنتراست با محیط، جلب توجه می نماید مانند بعضی از مبلمان ، فرش ها و روشنایی ها و نه تمامی آنها.
تراكم تمامی انرژی كه برای حفظ سادگی طرح وجود داشت و تمایل معماری و معماران بر تولید فرم هایی كه به لحاظ بصری انرژی زیادی را ایجاد می كنند در درون هسته معلق نمایش یا سالن اصلی در یك لحظه رها و منجمد می شود و پوسته درونی مانند صفحاتی چین خورده محیط درونی حجم را می پوشاند و مخاطب را غافلگیر می سازد. پوسته های چین خورده و سایه روشن هایی كه تصویری پرابهام می سازند و می توانند چشم ها را به بازی گرفته و به خطا بیاندازند یا به كشف وادارند. تلاشی كه با رعایت كدها و استانداردهای مورد نظر طراحان آكوستیكی بدقت انجام پذیرفت.
ساختمان مجموعه پردیس تئاتر حرفه ای تهران
ساختمان مجموعه پردیس تئاتر حرفه ای تهران
ساختمان مجموعه پردیس تئاتر حرفه ای تهران
ساختمان مجموعه پردیس تئاتر حرفه ای تهران
تحریریه معماری آرل
منبع:caoi.ir & worldarchitecture.org
تعداد بازدید : ۵۶۲۱
نسخه چاپی :  
ارسال نظرات

نظر شما :

مطالب مشابه
14 سالن کنسرت بی نظیر : یک هماهنگی کامل بین زیبایی شناسی و سیستم آکوستیک

14 سالن کنسرت بی نظیر : یک هماهنگی کامل بین زیبایی شناسی و سیستم آکوستیک

طراحی آمفی تئاتر و مرکز فرهنگی

طراحی آمفی تئاتر و مرکز فرهنگی

پلان و مقطع 10 سالن سینمای منحصربه فرد

پلان و مقطع 10 سالن سینمای منحصربه فرد

معماری آمفی تئاتر با گنجایش 1900 نفر

معماری آمفی تئاتر با گنجایش 1900 نفر

طراحی آمفی تئاتر و سالن موسیقی

طراحی آمفی تئاتر و سالن موسیقی

طراحی سالن تئاتر با الهام از پازل هنری چین باستان

طراحی سالن تئاتر با الهام از پازل هنری چین باستان

مشاوره معماری

برای داشتن فضای کارآمد و زیبا می توانید از مشاوره متخصصین آرل بهرمند شوید

02122901905
مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
شرکت طراحی دکوراسیون اداری 
طراحی و اجرای فروشگاه زنجیره ای

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


طراحی و ساخت ویلا
بازسازی ساختمان
اخذ تاییدیه کمیته نما 
طراحی داخلی مطب
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir