۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

نویسنده : تحریریه معماری آرل
تاریخ : يکشنبه , ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۱:۱۹
فراخوان سومين جايزه معماري آسيا منتشر شد
تحریریه معماری آرل
جايزه معماري آسيا يک رويداد سالانه است که به باز‌شناسی و معرفی دستاوردهای قاره آسيا در حوزه نظری و عملی معماری و شهرسازی مي‌پردازد.
جايزه معماری آسيا و نام اختصاري ۲AAA، يک رويداد سالانه است که مجله ۲A با همکاري نهادهاي دانشگاهی، فرهنگی و حرفهای آسيايي، به باز‌شناسی و معرفی دستاوردهاي قارهی آسيا در حوزهي نظری و عملی معماری و شهرسازی می یپردازد. به رسم هر سال موضوعی مرتبط با معماری آسيا براي اينجايزه تعريف و اعلام شود. 
اين دوره به عنوان سومين سال برگزاري در شهر برلين برگزار مي‌شود. اين دوره هم مشابه سال‌هاي گذشته بر چگونگي پاسخ گويي معماران، شهرسازان، طراحان منظر و … به چالشهاي معاصر در حوزهي معماري و شهرسازي در آسيا تمرکز داشته و موضوع آن «Innovative Architecture in Asia» تعريف شده است.
بخشي از اين چالش‌ها مقياس و الفبايي جهاني دارند، اما بخشي ديگر خاستگاه و ماهيتي منطقه‌اي و محلي داشته و ناشي از تنوع و پيچيدگي‌هاي فرهنگي، اجتماعي، شرايط خاص اقتصادي و ويژگي‌هاي بوم‌شناختي و محيطي درکشورهاي آسيايي هستند. بي‌ترديد يکي از بزرگ‌ترين اين چالش‌ها اين است که چگونه غناي فرهنگي، تاريخي و هويت بومي‌اي که در طي قرون متمادي در شخصيت کالبدي بناهاي معماري، شهر‌ها و سکونتگاه‌ها، در تمدن‌هاي مختلف آسيايي شکل گرفته و تداوم داشته است، مي‌تواند در جريانات معاصر معماري و شهرسازي در اين تمدن‌ها (کشور‌ها)، بازنمود داشته و زنده و سيال جريان داشته باشد. جايزه معماري آسيا همچنين درصدد است که شناسنده و بازتاب دهندهيتجربهي معماران در نحوهي پاسخ گويي به اين چالش اصلي باشد.

برنامه:
جايزه امسال نيز به صورت دو مرحله‌اي برگزار خواهد شد. ارسال کار در هر دو بخش بدون هزينه است. در مرحله نخست، ثبت نام و ارسال مدارک جهت شرکت در مسابقه، کاملاً به صورت آنلاين است. مهلت ثبت نام و ارسال پروژه در مرحلهٔ نخست از ۲۵ خرداد تا ۳ مردادماه ۱۳۹۶ اعلام شده است (۱۵ ژوئن تا ۲۵ جولاي ۲۰۱۷) برگزيدگان مرحلهٔ نخست، توسط هيأت داوران اعلام و جهت شرکت در دور دوم مسابقه دعوت خواهند شد. در مرحلهي دوم مسابقه، شرکت کنندگان بايد مدارک مورد درخواست را به صورت چاپ و صفحه بندي شده به آدرس دبيرخانهي جشنواره ارسال نمايند. مطابق اعلام دبيرخانه جزئيات مربوط به مرحلهي دوم در زمان مقتضي اعلام خواهد شد.
برنامه امسال با يک رويداد يک روزه در هتل استلر (Estrel Hotel) در شهر برلين کشور آلمان در ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶ (نيمهٔ اکتبر ۲۰۱۷) تکميل خواهد شد. اين اتفاق يک روزه در واقع برشي از تنوع فرهنگي، هويتي، ايده‌ها و تجارب در معماري و شهرسازي آسيا و فضايي براي مباحث تخصصي در خصوص موضوع جايزه خواهد بود.

شرايط و مقررات ارسال کار:
– شرکت در اين مسابقه براي تمام متخصصين حوزهٔ معماري (معمار، شهرساز طراح منظر و …)، به صورت انفرادي، گروهي و حقوقي (دفتر معماري، مشاور و …) آزاد است. کارفرما و مجري يک پروژه نيز مي‌تواند به نمايندگي از طراح يا گروه طراحي پروژه، در مسابقه شرکت کند.
– محل پروژه بايد در آسيا باشد.
– پروژه بايد تکميل شده و در حال بهره برداري باشد و تاريخ تکميل آن بعد از ژانويه ۲۰۱۰ باشد.
– پروژه بايد فارغ از سطح زيربنا، به تناسب موضوع و عملکرد (کاربري)، در يکي از طبقهبندي‌هاي موضوعي تعريف شده براي مسابقه شرکت داده شود. اين طبقهبندي‌هاي موضوعي عبارتند از:
• مسکوني (شامل: ويلا، آپارتمان.)
• اداري تجاري (شامل: مجتمع‌هاي اداري، تجاري، فروشگاه‌ها، کارخانجات و کارگاه‌هاي توليد)
• عمومي (شامل: مکان‌هاي ورزشي تفريحي، آموزشي، گردشگري، فرهنگي، مذهبي، حمل و نقل، مدني)
• پروژه‌هاي شهرسازي، روستايي، مشارکت مردمي، منظر و فضاهاي عمومي شهري (نظير خيابان، ميادين و …)
• پروژه‌هاي مرمت، احيا، نوسازي، بازسازي (تاريخي و جديد)
• طراحي داخلي
• پروژه‌هاي آينده (Future Projects/Innovative Designs)
توجه: طرح‌هاي ساخته نشده و پروژه‌هاي آينده، فارغ از موضوع (کاربري) و ميزان سطح زيربنا، چناچه شرايط و مشخصات زير را دارا باشند، مي‌توانند در گروهي مجزا با عنوان «طرح‌هاي پيشرو» شرکت کنند:
• موقعيت پروژه آسيا باشد و مکان و بستر طرح واجد ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي غني بوم‌شناختي، فرهنگي، تاريخي يا کالبدي باشد.
• موضوع پروژه پاسخگويي به يک چالش يا مسالهي طراحي برخاسته از مکان طرح باشد.
• مباني غني و دقيق مطالعاتي و تحقيقي براي پاسخگويي به مسأله داشته باشد.
• ديدگاه و رويکردي ابتکاري و برخاسته و وابسته به مکان طرح داشته باشد.
• پروژه‌هاي دانشجويي و طرح‌هاي مسابقات دانشجويي مجاز به شرکت در اين مسابقه نيستند.
• طرح‌هايي که در مسابقات بينالمللي يا منطقه‌اي آسيايي شرکت کرده‌اند و نيز طرح‌هاي مطالعات موردي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي (حوزهي معماري و شهرسازي) مي‌توانند در مسابقه شرکت کنند.
– براي ارسال کار، ابتدا بايد با ايجاد نام کاربري، در وب سايت مسابقه ثبت نام کنيد.
– هيچ محدوديتي در تعداد کار ارسالي از سمت يک شرکت کننده (يک نام کاربري) تعريف نشده است.
– شرکت دادن يک پروژه در دو گروه مختلف مجاز نمي‌باشد.
– پروژه‌ها مي‌بايست در گروه کاربري مرتبط ارسال شوند.
– مدارکي که براي شرکت در مسابقه به صورت آنلاين ارسال مي‌شوند، قابل تغيير و اصلاح نيستند، اما شرکتکنندگان مي‌توانند وضعيت مدارک ارسالي خود را (در حال بررسي/ مردود/ تاييد شده) در صفحهٔ کاربري خود مشاهده کنند. در صورت ناقص بودن مدارک ارسال شده، وضعيت مردود در مقابل کد ارسال درج خواهد شد.
– تمام مدارک بايد به زبان انگليسي ارائه شود. جزييات مربوط به نحوهٔ ثبت نام و مدارک مورد درخواست پروژه، در وب سايت و در صفحه How to Enter قابل مشاهده است.

معيارهاي داوري:
ارزش گذاري و قضاوت در مورد پروژه‌ها در چهار حوزهي زير صورت خواهد گرفت:
– دستاوردهاي طراحي
– ابتکارات و دستاوردهاي فني پروژه (در زمينهٔ سازه، تأسيسات و…) و نيز در انتخاب نوع و شيوه بهکارگيري مصالح
– بازنمود هويت مکاني، بوم‌شناختي و فرهنگي و يا به عبارت ديگر بازنمود حس مکان در ابعاد ذکر شده با رويکرد نيل به پايداري محيطي
– نحوهٔ مواجهه با موضوع از منظر مسئوليت‌هاي اجتماعي پروژه و نحوهٔ ارتباط و اتصال آن به جامعه و بافت شهري.
– مديريت اقتصادي پروژه و نحوهٔ اثرگذاري آن بر روي طرح

جوايز:
برندگان نهايي مسابقه (برندگان دور دوم) در مراسم روز ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ معرفي خواهند شد.
در همين روز (۲۸ مهرماه) نمايشگاهي از همهٔ آثاري که به دور دوم مسابقه راه يافته‌اند، در هتل استلر برگزار خواهد شد.
از هر گروه، دو شرکت کننده به عنوان برگزيده اول و دوم معرفي و به ترتيب نشان طلا و نقرهٔ جايزه را دريافت خواهند کرد.
تور اروپا به مدت زمان معيني توسط حامي به نفرات اول در هر گروه تعلق مي‌گيرد.
تمام پروژه‌هاي راه يافته به مرحلهٔ دوم مسابقه، در ويژه نامهٔ مجلهٔ در خصوص جايزه، به چاپ خواهند رسيد. پروژه‌هاي برگزيده نهايي با گزارش کاملتري معرفي خواهند شد.
پس از پايان برنامه گزارش مفصلي از نحوهٔ داوري دور دوم، نمايشگاه آثار کنفرانس و مراسم اهداي جوايز به همراه فهرستي از تمام گروه‌ها و آثار شرکت داده شده در مسابقه، در وب سايت جايزه منتشر خواهد شد.

زمانبندي برنامه:
آخرين مهلت ثبت نام و ارسال پروژه در مرحلهٔ نخست: ۳ مردادماه ۱۳۹۶ اعلام شده است (۱۵ ژوئن تا ۲۵ جولاي ۲۰۱۷)
علاقمندان براي مشاهدهٔ آخرين خبرهاي مربوط به مسابقه و نيز دريافت اطلاعات کامل‌تر از نحوهٔ شرکت در مسابقه، مي‌توانند به وب سايت جايزه مراجعه نمايند.

اطاعات بیشتر و ثبت نام


تحریریه معماری آرل
منابع: Ilna
Arel
تعداد بازدید : ۳۴۷۹
نسخه چاپی :  
ارسال نظرات

نظر شما :

مطالب مشابه
مسابقه بین المللی

مسابقه بین المللی "بازسازی خانه های تاریخی" جزیره بیگا در مصر

مسابقه عکاسی دانشجویی

مسابقه عکاسی دانشجویی "مردم و شهر"

مسابقه معماری eVolo 2014 ،طراحی آسمانخراش

مسابقه معماری eVolo 2014 ،طراحی آسمانخراش

گزارش نهمین جایزه معماری داخلی ایران (سال 95)

گزارش نهمین جایزه معماری داخلی ایران (سال 95)

مسابقه ی معماری 120 ساعت

مسابقه ی معماری 120 ساعت

مسابقه ی طراحی مجتمع مسکونی و تجاری در کشور مکزیک

مسابقه ی طراحی مجتمع مسکونی و تجاری در کشور مکزیک

مشاوره معماری

برای داشتن فضای کارآمد و زیبا می توانید از مشاوره متخصصین آرل بهرمند شوید

02122901905
مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
شرکت طراحی دکوراسیون اداری 
طراحی و اجرای فروشگاه زنجیره ای

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


طراحی و ساخت ویلا
بازسازی ساختمان
اخذ تاییدیه کمیته نما 
طراحی داخلی مطب
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir