۰۲۱-۲۲۹۰۱۹۰۵-۶

نویسنده : تحریریه معماری آرل
تاریخ : چهارشنبه , ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۱:۲۶
چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟
تحریریه معماری آرل
یکی از مشـکلات رشـته ی شهرسـازی، مبحـث آموزش آن اسـت. یکی از مهمتریـن مشـکلات در آمـوزش این رشـته، توجه ناکافـی به آموزش شـیوه ها و ابزارهای مطالعه و طراحی اسـت. از هنگام تأسـیس رشـته ی شهرسـازی شـیوه ها و ابزارهـای مختلفـی در منابـع مختلف ایـن حرفه‌­ دانـش مطرح شـده اند معهذا، آثاری که به آمـوزش تکنیکها پرداخته اند، نسـبت به سـایر حوزه های این رشـته بسـیار اندک هسـتند. برای استفاده و برگـردان این سـازوکارها در ایـران نیز تأکید کمتری شده اسـت. آثاری همچـون "زندگی اجتماعی در فضاهای شـهری کوچک" ویلیام اچ. وایت (1980م) "محیط هـای پاسـخده" ای یـن بنتلـی و سـایرین (1985م)، "مکانهای همگانی، فضاهای شـهری" متیو کارمونا (2003م)، و "طراحی شهری احیا شـده" امیلی تَلِن (2009م) نمونه هایی از نوشـتگان تکنیکی هسـتند کـه در مقایسـه بـا منابـع غیرتکنیکـی ناچیـز محسـوب می شـوند. یکی از مهمتریـن ایـن نوشـتگان، کتـاب پیـشرو: "چگونـه زندگـی همگانی را مطالعـه کنیـم" ِ اثـر یـان گل و برجیت سـوار در سـال 2013م. اسـت. ایـن کتاب حاصل50سـال فعالیـت حرفـه ای، پیرامون مطالعـه ی زندگی همگانی در فضاهای شـهری اسـت.
یـان گل در کتـاب پیشـین خـود "شـهرها بـرای مـردم" (2010م) در مـورد هنجارهـا و معیارهـای زیسـت پذیر کردن شـهرها صحبـت کرد و بـه ویژگی هایـی پرداخـت که شـهرها می بایسـت بـرای تبدیل شـدن به مکانهـای مناسـب زندگـی مردم از آنها برخوردار باشـند. امـا همانگونه کـه از عنـوان آن "چگونـه زندگی همگانـی را مطالعه نماییـم" برمی آید، در کتـاب اخیر ابزارها و شـیوه هایی را معرفی می کند که به وسـیله ی آنها می توان ویژگی هایی که در کتاب پیشـین گل به آنها اشـاره شده اسـت را در شـهرها به صورت عملی مطالعه کرد. در این کتاب برای نخسـتین بار از شـگردهای مطالعه ی رفتارهای مردم در فضاهای شـهری، پرده برداری شده اسـت کـه در نـوع خـود بی نظیـر می باشـد. ایـن امر سـبب انگیزه ی بیشـتر مترجم هـای کتـاب بـرای برگـردان آن بـه فارسـی بـه منظـور اسـتفاده ی جامعـه ی شهرسـازان و معماران ایران شـد. 
کتاب، شـامل هفت فصل با محتوا و سـاختار متنوع اسـت که خط اصلی کتـاب متضمـن معرفـی شـگردهای پژوهـش شهرسـازانه در مکان های همگانـی را دنبـال می کنند.

فصل 1. فضاهای همگانی و زندگی همگانی؛ یک تعامل
فصل 2. چه کسی، چه چیزی، کجا؟
فصل 3. شمارش، تبدیل به نقشه کردن، تعقیب کردن و سایر ابزارها
فصل 4. چشم انداز تاریخی مطالعات زندگی همگانی
فصل 5. چگونه انجام دادند: یادداشت های پژوهش
فصل 6. مطالعات زندگی همگانی در برنامه های طراحی و محصول اجرا
فصل 7. مطالعات زندگی همگانی و سیاست های شهری

مشخصات فنی کتاب:

تالیف: یـانگـل برجیت سُوار
ترجمه: دکتر مصطفی بهزادفر- محمد رضایی ندوشن- احـمد رضایی ندوشن
ویراستار: دکتر مسعود ناری قمی
نشر: علم معمار رویال
شمارگان: 2000
نوبت چاپ: اول 1394
تعداد صفحات: 200 صفحه

دانلود pdf خلاصه ی کتاب

تحریریه معماری آرل
تعداد بازدید : ۳۴۸۷
نسخه چاپی :  
ارسال نظرات

نظر شما :

مطالب مشابه
چهارشنبه های گالری گردی: معرفی و بررسی برنامه های گالری های تهران

چهارشنبه های گالری گردی: معرفی و بررسی برنامه های گالری های تهران

معرفی کتاب :رم کولهاس؛ گفتگو با دانشجویان

معرفی کتاب :رم کولهاس؛ گفتگو با دانشجویان

چهارشنبه های معرفی کتاب: چشمان پوست؛ معماری و ادراک حسی

چهارشنبه های معرفی کتاب: چشمان پوست؛ معماری و ادراک حسی

کتاب : الفبای سازه برای نو معماری آموزان / امیر بال افشان

کتاب : الفبای سازه برای نو معماری آموزان / امیر بال افشان

 معرفی کتاب: معماری و اندیشه نقادانه

معرفی کتاب: معماری و اندیشه نقادانه

چهارشنبه های گالری گردی: معرفی و بررسی برنامه های گالری های تهران

چهارشنبه های گالری گردی: معرفی و بررسی برنامه های گالری های تهران

مشاوره معماری

برای داشتن فضای کارآمد و زیبا می توانید از مشاوره متخصصین آرل بهرمند شوید

02122901905
مهندسین مشاور معماری
کاردستی با وسایل دور ریختنی
شرکت طراحی دکوراسیون اداری 
طراحی و اجرای فروشگاه زنجیره ای

عضویت در گروه معماران آرل

بعد از ثبت ایمیل ، حتما از طریق لینک فعال سازی ، عضویت خود را فعال کنید.


طراحی و ساخت ویلا
بازسازی ساختمان
اخذ تاییدیه کمیته نما 
طراحی داخلی مطب
تماس با گروه معماران آرل
: تهران ، نیاوران، سه راه یاسر،ساختمان آوا 2،
پلاک 250، طبقه 3، واحد 34
تلفن  :  ۶-۲۲۹۰۱۹۰۵-۰۲۱ 
فکس :    ۲۲۹۰۱۹۰۷-۰۲۱
ایمیل: info@arel.ir