مركز توسعه و تحقيقات پارگون(مکلارن)

تحریریه معماری آرل
گروهTAG مك لارن،مجموعه اي متشكل از چندين شركت با فن آوري پيشرفته است كه در زمينه ي طراحي و ساخت خودروهاي فرمول يك و خودروهاي سواري سيستم هاي الكترونيكي و لوازم يدكي خودرو فعاليت مي كند.از سال 1966 كه مك لارن رقابت در مسابقات فرمول يك را آغاز كرد،به عنوان يكي از موفق ترين گروه هاي تاريخ مكسابقات اتومبيل راني شهرت جهاني يافت.مركز توسعه و تحقيقات پارگون،فضاي كاري لازم براي 850 نفر از كاركنان دفتر مركزي اين گروه را فراهم ساخت.اين مركز شامل فضاهايي چون كارگاه هاي طراحي،آزمايگاه ها و امكانات توليد و كنترل خودرو هاي فرمول يك و خودروهاي سواري از جمله مرسدس بنزSLR مك لارن است.
فضاهاي داخلي ساختمان به ارتفاع دو طبقه،حول مسيرهاي خطي قرار گرفته اند.اين مسيرها،مسيرهاي اصلي حركت و جابجايي را به وجود آورده،شعاع هاي شامل فضاهاي انعطاف پذير و چند منظوره را از هم جدا مي كند.اين فضاها،در طبقه پائين شامل انبارها و فضاهاي توليد و در طبقه ي بالا شامل كارگاه هاي طراحي،دفترهاي اداري و اتاق هاي ملاقات است.

 

پلان اين ساختمان به شكل نيم دايره اي است كه وجود يك آب نما،آن را به دايره ي كاملي تبديل كرده است.علاوه بر اين اين آب نما نقش بسيار مهمي در سيستم خنك سازي ساختمان دارد.نماي اصلي ساختمان به سمت آب نما،ديوار شيشه اي يكدست و منحني شكلي استكه پيش آمدگي بام روي آن سايه مي اندازد.وجود يك مسير ارتباطي در پشت،فضاهاي پذيرايي و رستوران كاركنان را به هم مرتبط مي سازد.تمام اين فضاها داراي چشم اندازي به محيط و منظر پيرامون ساختمان هستند.تسهيلات عمومي ديگر عبارتنداز: راهروهاي خريد،استخر شنا و مركز بدن سازي.
 
 


 

دريك ساختمان مجزا و در ورودي مجموعه،مراكز جداگانه اي براي بازديد كنندگان در نظر گرفته شده كه شامل تسهيلات آموزشي است.اين ساختمان داراي دوطبقه در زيرزمين است و مانند ساير قسمت هاي اين مركز،به گونه اي طراحي شده كه حداقل دخالت را در بستر طبيعي و محيط پيرامون ساختمان داشته باشد و فقط از طريق نورگيرهاي دايره اي شكل سقف قابل رويت است.اين ساختمان داراي يك فضاي نمايشگاهي و يك سالن سخنراني است و از طريق يك گذر زيرزميني،به ساختمان اصلي مركز توسعه و تحقيقات متصل مي شود.يك نمايشگاه دائمي از مسابقات تاريخي و خودروهاي مسابقه ي مك لارن نيز در اين راهرو برپاست.
گردآورنده:گروه معماری آرل
 


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-964.html