معماری شهر متحرک در قرن 21

تحریریه معماری آرل
در دنیایی که مردم قرن ها به صورت شیوه های شهرسازی که تا کنون وجود داشته زندگی کرده اند، شهرها با یک مشکل رو به رو بوده اند و به ندرت برنامه ریزی دقیقی برای آینده آنها بوده است: قابلیت حرکت و حمل ونقل بدوم بروز مشکل. هنگامی که شغل ها و منابع رو به کاهش باشند، مانند شهرهای مدرنی مثل دیترویت که از فرایندهای دشوار و اغلب بی فایده انقباض شهری رنج می برند. با توجه به چنین مشکلی، پایان نامه مانوئل دومینگز به نام ساختار بزرگ در ESTA مادرید، یکی از ایده های خاص و جالب که برگرفته از معماری شهرهای عشایری است، از نگرش های آینده نگر نسبت به این برنامه می باشد. چنین برنامه ای با این عنوان با توجه به فرم ماشین آلات کاترپیلار و منابع فراوان آنها صورت گرفته است که در تجهیزات متحرک دسته بندی می شود.

 

البته این اولین بار نیست که چنین طرحی از یک شهر متحرک مطرح شده است.شهر متحرک Ron Herrons یکی از طرح های Archigram بوده که در سال 1960 مطرح شده و از نظریه هایی بوده که در معماری نفوذ کرده است.با این حال، طراحی این شهر بزرگ به عنوان یک شهر متحرک (راه رونده)، از جمله پیشنهادهای قوی برای تولید و حفظ انرژی در معماری آینده می باشد.


 

دومینگز اذعان داشته که انگیزه طراحی این شهر متحرک به ایستادگی کردن و مقابله با طرح های مشابه خود بوده است.با توجه به این طرح، وی کار خود را Utopical و واقع گرا خوانده است. با این حال دومینگز این طرح را از لحاظ نظری امکان پذیر دانست، به همین دلیل است که این طرح را به سمت جهان مهندسی سنگین و صنعتی سوق داده است و اصل این طرح را به ساختارهای صنعتی و عظیم پولادین کاترپیلار (Caterpillar) نسبت داده است. اما میتوان طرح او را یک الگوی متنوع و کوچک تر نسبت به سبک فوتوریست ها دانست.

 
به نظر می رسد با تمامی این بحث ها، طرح دومینگز، فاقد یک پوسته فانتزی است و از شکل های غول پیکر و عظیم فلزی شکل گرفته است.علاوه بر این، چنین ساختار بزرگی علیرغم ابعاد وسیع خود، تأثیر منفی کمتری برای اکوسیستم اطراف خود را داراست.
 

گردآورنده: گروه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-933.html