طراحی ویلا Clifftop با چشم اندازی به اقیانوس

تحریریه معماری آرل
معماران: Dekleva Gregoric Arhitekti
موقعیت : مائوئی، هاوایی، ایالات متحده آمریکا
کارفرما: رابرت و Drazena STROJ
مساحت سایت: 10،000 متر مربع
مساحت پروژه: 450 متر مربع
سال پروژه: 2011

 


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-891.html