معرفی و دانلود کتاب House : Black Swan Theory

تحریریه معماری آرل
استیون هال یکی از معماران تأثیرگذار و مؤفق در عصر حاصر به شمار می رود. شاید بتوان شهرت این معمار آمریکایی را در اندیشۀ متفاوت او نسبت به سایرین دانست. او در طراحی پروژه های خود همواره بر مکان، زمان و حواس مخاطب تمرکز دارد و در پی این تمرکز و توجه ویژه، ایده هایی خلق می کند که تعامل فضا با کاربر را به طرز چشمگیری بهبود می دهد. معماری در نگاه استیون هال تغییر پذیر و در برخی موارد می تواند غیر قابل پیش بینی باشد. به گفته این معمار متفکر فرایند طراحی در پروژه های او از رویاپردازی شروع می شود. در واقع نوعی رویکرد شهودی در ابتدای تلاش خلاقانه وی وجود دارد که منشاء اندیشه ها و نقطه نظرات بدیع است. به بیان دیگر او سعی دارد راه حلی برای مسئلۀ طراحی ارائه کند که در هماهنگی با بستر پروژه پاسخگوی خواسته ها و شرایط پروژه باشد.

کتاب House:Black Swan Theory که در ادامه معرفی می شود به قلم استیون هال نگاشته شده و به بررسی 15 خانه از آثار او می پردازد.
خانه های معرفی شده در این کتاب برخی به اجرا رسیده اند و برخی در قالب ایده بیان شده اند. توضیحاتی که در معرفی هر خانه آمده است؛ نشانگر آن است که طراح توجه ویژه ای به سایت پروژه دارد و می کوشد با به کارگیری مصالح مناسب در طرحی مطلوب، روح مکان را به کاربر القا کند. مطالعه آثار گردآوری شده در این کتاب جهت آشنایی با سبک فکری استیون هال و مفهوم خانه در نگاه او می تواند اطلاعات ارزنده ای را به مخاطب ارائه دهد از این رو در ادامه، محتوای کتاب ارائه شده است؛ تا راهگشای خوانندگانی باشد که علاقه دارند در مورد ایده پردازی این معمار توانا و هوشمند به خصوص در طراحی مسکن بیشتر بدانند.

مشخصات فنی کتاب :
عنوان : House:Black Swan Theory
عنوان به فارسی : خانه - تئوری قوی سیاه
نویسنده : Steven holl
ناشر: Princeton Architecural Press; 1 edition March 15, 2007
سال انتشار: 2007
تعداد صفحه: 176
زبان: انگلیسی


تحریریه معماری آرل
گرداورنده : منیژه قاضیا

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-8445.html