معماری برای معمار/دفترمعماری نشا / رتبه دوم بازسازی جایزه معمار 98

تحریریه معماری آرل

سه معمار، صاحبان یک شرکت طراحی معماری و شهرسازی، با حدود 20 سال سابقه ی فعالیت، تصمیم به تجهیز ساختمانی جدید به عنوان ساختمان دفتر مرکزی خود گرفتند. به این منظور ساختمانی قدیمی انتخاب و به طراحان معرفی شد، یک ساختمان سه طبقه و حدود پنجاه ساله. بخش هایی از ساختمان اصلی، مقاوم سازی شدند و این ایده شكل گرفت كه اجزایی از تنِ آجری ساختمان قدیمی، اصیل و دست نخورده، بازنموده و در سازشی نامنتظَر، با مصالح روزآمد همنشین شوند.

طراحان از ابتدا با چالش های مختلفی رودررو بودند. به سرعت مشخص شد كه مهم ترین چالش، سه كارفرمای خاص پروژه به عنوان معمارانی باسابقه هستند که خواسته هاشان هم اغلب ضدونقیض است. ویژگی های عملکردی و کالبدی موردِنظر «معمار/کارفرما»یان به گونه ای بود که طراحان در واقع باید سه پروژه را در قالب یک پروژه به سازشی درخور می رساندند. فضاها باید به عملکردهای متنوع انعطاف نشان دهند، طراحی ماهیت اصیل مصالح را مورد نظر قرار دهد و نهایتا اینکه همه این خواسته ها وجه اقتصادی  معقولی داشته باشد.

بخشی از طبقه همکف که به حیاط خلوت دسترسی داشت، برای آشپزخانه و غذاخوری تخصیص داده شد.

بقیه مساحت همکف به سازمانی کوچک تر تعلق گرفت که در دل سازمان اصلی شکل گرفته بود، اما ریخت و هویتی متفاوت داشت و طراحی متفاوتی را می طلبید، با فضاهایی که انعطاف و تغییرشکل یابندگی حرف اصلی شان بود. بازیافت و اقتصاد منطقی طرح از دیگر نکات طراحی متفاوت طبقه ی همکف بود.

طبقه اول، آتلیه شد. فضایی با وظیفه ی تامینِ امكانِ كار گروهی و انفرادی. در طراحی آتلیه دو مفهوم متضاد همنشین شدند: حس وحال كار گروهی و تعامل های دو/چندنفره از یك طرف و تامین خلوت انفرادی كه لازمه ی فضای كار خلاقانه است، از طرف دیگر.فضای مدیریت اداری، اتاق جلساتی که یک دیوارش- چه بسا به نشانه ی شفافیت تصمیمات- برداشته شده، بخش مالی، و اتاق های مدیران، طبقه دوم را شکل می دهند.

مشخصات پروژه معماری برای معمار

عنوان پروژه:بازسازی دفتر مرکزی شرکت نشا و لابراتور نوآوری شهرآینده
کارفرما: (شرکت نشا) مهندسین مشاور نگین شهر آینده
طراح: (شرکت نشا) مهندسین مشاور نگین شهر آینده
معماران مسئول : حمیدرضا موسوی، علی نقوی نمینی، شادی عزیزی
مدیران پروژه: حمیدرضا موسوی، ماهان مهرورز
مدیران طراحی و ساخت: عطیه اکرمی، نیلوفر قبادی
هماهنگ کننده اجرا و متخصص شبکه : سهیل دریاب
سایر معماران : امیر لکپور، خورشید مظاهری، نازنین مهرپو، معصومه شفیعی، امیرحسین
طالبیان، مینا رحیمی پور ، شیما ترمسی، نوید سیداحمدی، نیلوفر سودمند
معمار روشنایی: نازنین مهرپو
تولیدمحتوی و گرافیک: علی ابهری، مرضیه نوذری، الهه مرادی، روناک منفرد ، امیرحسین طالبیان
مقاوم سازی سازه: کیوان نورخواه، امیر نقوی نمینی
تاسیسات مکانیک: منصوره اصغری نژاد
تاسیسات الکتریکی: شهاب حبیبی، بابک ناصری
کاربری: اداری
مساحت زیربنا: 370 ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
مساخت زمین: 193 ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
ﺷروع طراﺣﯽ: اردﯾبهشت 1397
خاتمه اﺟرا:  بهمن1397
ﻣﮑﺎن: تهران، سهروردی ﺷﻣﺎﻟﯽ، ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻓﺷﺎر ﺟوان، ﭘﻼک 43
سازه: بنایی تقویت شده با قابهای فلزی
ﺗﺎسیسات: اسپیلیت یونیت و پکیج
عکاس: محمدحسن اتفاق


تحریریه معماری آرل
منبع : شرکت نشا (مهندسین مشاور نگین شهر آینده)

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-8343.html